Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos nuostatai 2023-02-03 19:21:01 3.7 MB
Garbingo elgesio internete kodeksas. 2023-02-04 11:22:05 1.73 MB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-01-30 19:45:49 350.62 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2019 m. 2022-10-15 13:16:23 154.79 KB
Mokinių krūvių tvarka 2023-2024 m. m. 2023-10-24 08:28:07 131.11 KB
Dėl mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 2019 m. 2022-10-15 13:21:28 416.63 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių skatinimo, drausminimo ir konfliktinių situacijų valdymo tvarka 2020 m. 2022-10-16 12:47:51 261.42 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos programa 2017 m. 2022-10-18 12:46:52 35.56 KB
Dėl smurto artimoje aplinkoje 2022-10-18 12:46:53 4.55 MB
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2022-10-18 12:46:53 22.28 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-10-18 12:53:01 237.64 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2020 m. 2022-10-18 12:54:49 317.66 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos nustatymo. 2023-02-04 11:22:55 126.81 KB
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priemonių aprašas. 2023-02-04 11:27:55 22.28 KB
Mokiniu lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 2023-02-04 11:24:09 416.63 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-02-14 13:36:32 237.64 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023-02-04 11:24:36 317.66 KB
Dėl mokinių mokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos nustatymo. 2023-02-04 11:27:22 323.75 KB
5-8 klasių mokinių socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-24 08:14:41 130.85 KB
Taisyklės
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2022-10-18 12:48:40 336.11 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės. 2023-02-04 11:23:26 336.11 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2022-10-13 19:02:03 121.06 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-10-23 20:12:01 288.95 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos programa. 2023-02-04 11:25:21 35.56 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2023 m. tikslai ir uždaviniai 2023-02-27 20:11:02 200.18 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos metinės veiklos plano ataskaita 2022 m. 2023-02-27 20:10:52 342.55 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2023 m. veiklos ataskaita 2024-01-16 21:20:47 302.03 KB
Kiti dokumentai
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija 2024 m. metinis veiklos planas 2024-01-19 15:30:02 119.58 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (-ės) vykdančio (-s) sveikatos priežiūrą mokykloje 2022 metų veiklos planas 2024-01-19 15:31:19 21.72 MB
Dėl smurto artimoje aplinkoje. 2023-02-04 11:26:33 4.55 MB
Pareigybės aprašymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio Mato Slančiausko direktoriaus pareigybės aprašas 2023-02-28 09:34:47 108.24 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojo neformaliajam ugdymui pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:29:38 110.37 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:32:19 108.5 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:35:41 115.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 09:15:07 77.64 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 09:14:42 83.62 KB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-14 21:21:38 70.63 KB
2022 m.
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:15:16 76.76 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:15:16 76.68 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:15:16 76.71 KB
2021 m.
2021m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:26:47 409.79 KB
2021m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:26:48 76.71 KB
2021m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:26:48 76.61 KB
2021m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:26:48 77.48 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:16:32 209.77 KB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:16:32 79.94 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:16:32 82.63 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:16:32 77.3 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:10:42 100.27 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:10:42 72.36 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:10:42 71.47 KB
2018 m.
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:03:29 79.98 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:05:24 79.95 KB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:05:36 78.61 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-30 09:17:17 133.02 KB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-30 09:18:58 207.22 KB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-14 21:18:09 163.11 KB
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-14 21:19:13 161.91 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:18:47 133.06 KB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:18:47 130.31 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:18:47 129.67 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 16:18:47 129.67 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:22:37 132.9 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:22:37 133.75 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:22:37 125.56 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:22:37 126.07 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:19:03 126.3 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:19:03 126.36 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:19:03 104.25 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:19:03 102.46 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:10:35 102.92 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:10:35 381.53 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:10:35 384.9 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:07:40 750.05 KB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-14 20:07:48 277.75 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
1-4 kl. I savaitės nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:35:18 1.35 MB
1-4 kl. II savaitės nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:36:05 1.34 MB
1-4 kl. III savaitės nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:36:43 1.35 MB
5-8 kl. I savaitės nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:37:18 1.37 MB
5-8 kl. II savaitės nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:37:35 1.39 MB
5-8 kl. III savaitės nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:40:18 1.35 MB
I savaitės mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:38:49 635.16 KB
II savaitės mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:39:18 599.17 KB
III savaitės mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-08-29 09:40:53 0.99 MB
Šaltų užkandžių valgiaraštis 2022-10-15 11:04:11 465.47 KB
Dokumentai
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-10-18 12:38:31 126.81 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Joniškio mato Slančiausko progimnazijos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-10-18 12:38:57 323.75 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2023-12-14 19:49:23 23.48 KB
Dėl viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2023-02-22 15:02:05 125.72 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2017 m. 2022-10-13 19:07:49 121.7 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas 2023-11-23 09:12:01 462.09 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-10-14 18:37:51 183.02 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pareigybės, kurios tikrinamos STT 2023-06-30 12:18:01 155.85 KB
Antikorupcinis švietimas 2023-06-30 12:12:18 137.26 KB
Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklės 2023-06-30 12:12:18 337.91 KB
Korupcijos prevencijos anketa 2023-06-30 12:12:18 222.75 KB
Korupcijos prevencijos atmintinė 2023-06-30 12:12:18 204.92 KB
Asmenys privalantys deklaruoti privačius interesus 2023-06-30 12:12:18 124.47 KB
STT raštas 2023-06-30 12:12:18 107.06 KB
Ataskaita už 2023 m. 2023-12-29 09:25:11 124.14 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių apskaita už 2023 metus 2024-01-04 14:04:59 161.33 KB
Vadovo veiklos ataskaita Atnaujinta Dydis
M. Slančiausko progimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaita už 2023 m. 2024-02-27 16:46:47 761.81 KB
M. Slančiausko progimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaita už 2022 m. 2024-01-18 17:05:08 583.44 KB
M. Slančiausko progimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaita už 2021 m. 2024-01-18 17:05:08 319.13 KB
M. Slančiausko progimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaita už 2020 m. 2024-01-18 17:05:08 469.06 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-13 13:05:25 395.18 KB
Konfidencialumo pažymėjimas (Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklių 1 priedas) 2022-10-13 13:05:25 187.92 KB
Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas 2022-10-13 13:05:25 407.16 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos 2022-10-16 15:42:56 111.98 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos 2022-10-16 15:42:56 111.67 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinos sąlygos 2022-10-16 15:42:56 106.28 KB
Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas 2022-10-16 15:42:57 2.23 MB
Nuotolinio mokymo(si) atmintinė mokiniui 2022-10-16 15:42:57 178.51 KB
Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje neliks nepastebėti 2022-10-16 15:42:57 66.36 KB
Netoleruokime elektroninių patyčių! 2022-10-16 15:42:58 605.17 KB
Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu 2022-10-16 15:42:58 126.13 KB
M. Slančiausko progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2022-10-16 15:42:58 182.87 KB
Virtualių veiklų nuorodų sąrašas vaikams ir jų tėvams. 2022-10-16 15:42:59 123.64 KB
Prevencija Atnaujinta Dydis
Savižudybės krizė. Kai padėti kitam? 1.18 MB
Savižudybės krizė. Kai padėti sau? 2023-05-11 09:04:42 1.95 MB