Biblioteka

Bibliotekininke progimnazijoje dirba

Gitana Svytienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Darbas ne

bibliotekoje

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

6 pamoka

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

 

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

 

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

4, 5, 7 pamokos

10.30 – 11.00

Penktadienis 8.00 – 14.00 1, 3, 4, 5 pamokos 11.55 – 12.15

Informacija

 • 2023 metais progimnazijoje nupirkta knygų ir vadovėlių už 15314,20 €, prenumeratai - 422,67 €.

Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-12 klasėms:

https://www.patogupirkti.lt/blogas/privalomu-ir-rekomenduojamu-knygu-sarasai-1-12-klasems/ 


Bibliotekos funkcijos

Aprūpinimas vadovėliais
Prenumeruojami leidiniai
Kiekvienais metais mokyklos biblioteka užsako įvairius leidinius. Užsakomi leidiniai tenkina įvairius mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų skaitymo poreikius. Bibliotekos skaitykloje galima rasti specializuotų žurnalų, kitokių edukacinių ir įvairių laisvalaikio leidinių.

Skaitykla

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos bibliotekos skaitykloje įkurta yra 16 darbo vietų, 13  kompiuterizuotų darbo vietų su internetine prieiga. Skaitykloje rengiamos parodėlės, minimos rašytojų, įžymių žmonių sukaktys, vedamos pamokos. Skaitykla komplektuoja įvairių rūšių dokumentų informacinį fondą (spaudinius, garsajuostes, vaizdajuostes, kompaktinius diskus), joje yra reikalingiausi vadovėliai. Mokiniai čia gali rasti dalykų vadovėlius, ruoštis pamokoms, mokytis.

Skaitykloje galima

 • Naudotis informacinėmis knygomis, įvairiais teminiais segtuvais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, atlasais, žemėlapiais, CD, video, audio, informacinėmis knygomis.
 • Susipažinti su knygų naujienomis, teminėmis spaudinių parodomis, moksleivių parodėlėmis.
 • Žiūrėti mokomuosius filmus.
 • Dirbti kompiuteriu, naršyti internete, naudotis e-paštu, kopijavimo aparatu.
 • Skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą.
 • Skaityti periodinius leidinius skolintis savo pamokoms mokymo priemones. Biblioteka padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas.

Veikla

Infrastruktūrinės plėtros projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) dalis. Jis finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projektu siekiama kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. 2009-2010 metais Joniškio Mato Slančiausko gimnazija, dalyvaujanti projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, gavo pirmojo pirkimo baldus, kompiuterius, daugiafunkcinius kopijavimo aparatus, projektorių ir kitą įrangą. 2012 metais gimnaziją jau pasiekė naujų baldų siunta. Mokiniai bei mokyklos darbuotojai džiaugiasi atsinaujinusia, šviesia biblioteka bei skaitykla, naujomis knygų lentynomis, baldais.

Mokyklos bibliotekininkės kasmet rengia garsių rašytojų, valstybinių švenčių parodas. Kasmet vyksta Mato Slančiausko knygos diena, apdovanojami aktyviausi bibliotekos lankytojai. Kievieną rudenį vyksta šventinė pamoka pirmokams, kurios metu pirmokai supažindinami su biblioteka bei tampa pilnateisiais bibliotekos skaitytojais.


Naujienos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45