Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Vaida Merkelytė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

8.00 – 15.00 12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00 12.00 – 12.30
Penktadienis    

Kontaktai Mobilusis +370 646 37040

El. paštas Rašyti

Specialisto funkcijos

Pagrindinės, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje, funkcijos:

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams), ir kitiems suinteresuotiems asmenims vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę.
 • Pateikti mokyklos vadovui asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 • Bent su vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje.
 • Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 • Organizuoti paskaitas, pamokas, diskusijas, rengti žodinius, stendinius pranešimus, parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus, ir kitas aktyvias sveikatos ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams (globėjams) ir Mokyklos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45