Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos nuostatai 2023-02-03 19:21:01 3.7 MB
Garbingo elgesio internete kodeksas. 2023-02-04 11:22:05 1.73 MB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-10-13 16:25:58 296.73 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2019 m. 2022-10-15 13:16:23 154.79 KB
Mokinių krūvių tvarka 2022-10-15 13:21:28 61.67 KB
Dėl mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 2019 m. 2022-10-15 13:21:28 416.63 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių skatinimo, drausminimo ir konfliktinių situacijų valdymo tvarka 2020 m. 2022-10-16 12:47:51 261.42 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos programa 2017 m. 2022-10-18 12:46:52 35.56 KB
Dėl smurto artimoje aplinkoje 2022-10-18 12:46:53 4.55 MB
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2022-10-18 12:46:53 22.28 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-10-18 12:53:01 237.64 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2020 m. 2022-10-18 12:54:49 317.66 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos nustatymo. 2023-02-04 11:22:55 126.81 KB
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priemonių aprašas. 2023-02-04 11:27:55 22.28 KB
Mokiniu lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 2023-02-04 11:24:09 416.63 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-02-14 13:36:32 237.64 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023-02-04 11:24:36 317.66 KB
Dėl mokinių mokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos nustatymo. 2023-02-04 11:27:22 323.75 KB
Taisyklės
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2022-10-18 12:48:40 336.11 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės. 2023-02-04 11:23:26 336.11 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45