Tėvų švietimas

Pedagoginis tėvų švietimas: partnerystė mokykloje ir namuose 

Norėdami užtikrinti mūsų vaikų sėkmę, svarbu bendradarbiauti ir bendrai rūpintis jų mokymusi. Todėl skatiname mamas ir tėčius įsitraukti į tėvų pedagoginį švietimą, kad galėtume dirbti kaip komanda. 

Kas yra tėvų pedagoginis švietimas? 

Tai procesas, kuriuo siekiame pasirūpinti, kad tėvai turėtų pakankamai žinių ir įgūdžių, siekiant aktyviai dalyvauti savo vaikų švietime, rasti atsakymus į aktualius su vaiko ugdymu susijusius klausimus.  

Kodėl tai svarbu? 

- Tėvų bendradarbiavimas su mokykla padeda gerinti mokinių pasiekimus. 

- Suteikia Jums galimybę geriau suprasti jūsų vaikų poreikius ir stengtis juos patenkinti. 

- Tai skatina teigiamus ryšius tarp tėvų, mokytojų ir mokinių. 

- Suteikia įrankius, kurie padeda Jums palaikyti savo vaikus mokymosi procese. 

Kaip galite dalyvauti? 

- Lankykite tėvų susirinkimus ir tėvams skirtus seminarus. 

- Konsultuokitės su mokytojais apie jūsų vaikų mokymą ir pažangą. 

- Dalyvaukite mokyklos organizuojamose veiklose ir renginiuose. 

- Skaitykite mokyklos informacinius pranešimus Tamo dienyne, progimnazijos Facebook paskyroje ir tinklalapyje, kad būtumėte gerai informuoti. 

Mato Slančiausko progimnazijoje yra taikomos šios tėvų pedagoginio švietimo vykdymo formos: 

 • Visuotiniai, klasių tėvų susirinkimai; 

 • Individualūs pokalbiai su tėvais; 

 • Konsultacijos tėvams įvairiais klausimais; 

 • Informacijos pateikimas Tamo dienyne, telefonu, klasių pokalbių grupėse; 

 • Tėvų dalyvavimas progimnazijos renginiuose; 

 • Informacija progimnazijos socialinio tinklo Facebook paskyroje; 

 • Bendros tėvų ir vaikų išvykos. 

Mes tikime, kad bendras tėvų ir mokytojų darbas gali padėti kiekvienam mokiniui pasiekti savo tikslus. Tėvų pedagoginis tėvų švietimas yra žingsnis link šios bendros pastangos. 

Ačiū, kad esate puikūs tėvai ir partneriai mokykloje! Jei turite klausimų ar pageidavimų dėl šio proceso, prašome susisiekti su mumis. 

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje už tėvų švietimą atsakingas asmuo: 

Simona Jacienė 

El. paštas simona.jaciene@slanciauskas.lt 

Kita informacija, skirta tėvų / globėjų pedagoginiam švietimui: 

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45