Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

Roma Rimdžiūtė Psichologo asistentė

Išsilavinimas
Baigta Vilniaus Universiteto psichologijos studijų programa ir suteiktas bakalauro  kvalifikacinis laipsnis; studijuota VU magistrantūros studijų pedagoginės psichologijos 832 akademinių valandų ir 68 kreditų programa.

Nuorodos:

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

     

Antradienis

10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
  8.00 – 10.00
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00

Trečiadienis

10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
  8.00 – 10.00
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00

Ketvirtadienis

10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
  8.00 – 10.00
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00
Penktadienis 10.00 – 12.00
13.00 – 14.00
 

8.00 – 10.00
12.00 – 13.00

Kontaktai Mobilusis +370 682 49617

El. paštas r.rimdziute@gmail.com
El. paštas Rašyti

Mokyklos psichologo asistento funkcijos ir atsakomybė

 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • Veda psichologijos pamokas;
 • Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
 • Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • Derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 • Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;
 • Prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija.

Mokyklos psichologo asistentas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Psichologiniai patarimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45