Laisvos darbo vietos

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija skelbia kandidatų atranką valytojo pareigybei užimti


Darbo vieta – Joniškio Mato Slančiausko progimnazija.
Pareigybės grupė – darbuotojas, lygis – D.
Mėnesinis atlyginimas –  neatskaičius mokesčių 840 Eurų.    
Darbo pradžia – 2023 m. kovo 20 d.

Reikalavimai pretendentui 
1. Žinoti valomų patalpų tipus ir paskirtį.
2. Pagrindinius apsaugos nuo elektros elementus.
3. Dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų naudojimo būdus.
4. Kompiuterinės įrangos valymo būdus.
5. Patalpų valymo būdus ir inventorių.
6. Chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles.
7. Kovos su parazitais ir kenkėjais priemones.
8. Bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
1. Palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas mokyklos patalpas ir jose esantį inventorių bei technines darbo priemones reguliariai, pagal higienos reikalavimus.
 2. Kasdien valyti klases ir mokomuosius kabinetus – po paskutinės pamokos drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis higienos reikalavimų.
3.  Esant reikalui šalinti dėmes nuo kiliminės dangos su specialiais valikliais.
4. Valyti patalpas, kabinetus, turėklus, WC patalpas skirtingais valymo įrankiais (skudurais, šepečiais); valyti dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių; valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo; tvarkyti patalpas po įvairių renginių; valyti kabinetų, laiptinių, bendrųjų patalpų langus, užtikrinti, kad jie visada būtų švarūs (būtinai – per Velykų ir vasaros atostogas).
5. Valyti sporto salę – per ilgąją pertrauką ir pasibaigus pamokoms; valyti administracijos ir kitų darbuotojų kabinetus, laikytis asmeninės darbo higienos.
6. Išnešti iš patalpų šiukšles į rūšiavimui skirtus konteinerius.
7. Po darbo patikrinti, ar neliko neuždarytų langų, įjungtų elektros, šildymo ir apšvietimo prietaisų, gaisrą sukeliančių medžiagų, neužsuktų vandentiekio čiaupų.
8. Reikalui esant, vaduoti neatvykusį -ią) į darbą valytoją, suderinus su direktoriaus pavaduotoju ūkiui. 
9. Pagal grafiką (kiekvienais metais) tikrintis sveikatą.
10. Atlikti įvairius kitus reikalingus ūkio darbus ir vykdyti direktoriaus nurodymus.

Dokumentai, pateikiami dalyvavimui atrankoje
Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (pildomas atvykus į mokyklą).
Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
Gyvenimo aprašymas (CV). 

Dokumentų priėmimas
Dokumentai priimami nuo 2023-02-23 iki 2023-03-14 d. mokyklos adresu:
Pašvitinio g. – 19, Joniškis
Darbo laikas: 8 val. (pagal grafiką).
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Išsami informacija apie organizuojamą atranką teikiama tel.: +37061263168; +37062660806 arba el. paštu: m.s.progimnazija@slanciauskas.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2023 m. kovo 14 d. 
Atrankos pokalbio vieta ir laikas
2023 m. kovo 16 d. 10 val. progimnazijos posėdžių salė (I a.).
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45