Ugdymo organizavimas

Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais:

 • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 metų rugsėjo 1 d.;
 • ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5-8 – 185 ugdymo dienos;

Skiriamos atostogos:

Laikotarpis 1-4, 5-8 klasės

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasės

2023–06–08 – 2023–08–31

Vasaros atostogos 5-8 klasės

2023–06–22 – 2023– 08–31

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius:

Klasės

1-4 kl.

5-8 kl.

I pusmetis

2022–09–01 – 2023–01–20

2022–09–01 – 2023–01–20

II pusmetis

2023–01–23 – 2023– 06–07

2023–01–243–2023–06–21

Ugdymo proceso pabaiga

2023–06–08

2023–06-22

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 – 14.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45