Turinio auditas

68%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
135 2024-04-16 Suaugusių ugdymas 1-8 klasės Bendrieji reikalavimai

Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Eimantas
225 2024-04-16 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
226 2024-04-16 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2024-04-16 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
11 2024-04-16 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pareigas taryboje: pirmininką, pavaduotoją, sekretorių turi?
 

Eimantas
170 2024-04-16 Tėvų klubas Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose nieko nėra apie Tėvų klubą, yra Tėvų taryba. Taisyti ar palikti taip?

Eimantas
174 2024-04-16 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-04-16 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - pavaduotojų
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
87 2024-04-16 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Jono pavardę
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Eimantas
155 2024-04-16 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašą
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-04-16 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Naujasnė lentelė turėtų būti

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2024-04-16 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
63 2024-04-16 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Eimantas
116 2024-04-16 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
123 2024-04-16 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
133 2024-04-16 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
171 2024-04-16 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Eimantas
199 2024-04-16 Naudingos nuorodos Rekomendacija

Patikrinkite ar visos nuorodos veikia, tebėra aktualios

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-16 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
4 2024-04-16 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Eimantas
6 2024-04-16 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2024-04-16 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
8 2024-04-16 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
9 2024-04-16 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
18 2024-04-16 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Eimantas
19 2024-04-16 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Eimantas
21 2024-04-16 Psichologas Bendrieji reikalavimai Eimantas
22 2024-04-16 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 2024-04-16 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Paslaugos aprašymą
 

Eimantas
27 2024-04-16 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Eimantas
28 2024-04-16 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
34 2024-04-16 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2024-04-16 Ugdymo organizavimas Rekomendacija

Pakopijuoti info iš pirmo lapo.

Eimantas
41 2024-04-16 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Eimantas
43 2024-04-16 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
44 2024-04-16 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 2024-04-16 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2024-04-16 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
47 2024-04-16 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 2024-04-16 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir jeigu turite, pateikite naujausius Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Eimantas
56 2024-04-16 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Eimantas
57 2024-04-16 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Dokumentus, jeigu tokie yra

Eimantas
62 2024-04-16 Progimnazija Neutrali Eimantas
64 2024-04-16 Progimnazijos himnas Neutrali Eimantas
68 2024-04-16 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
74 2024-04-16 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Eimantas
77 2024-04-16 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2024-04-16 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2024-04-16 Apie progimnaziją Neutrali Eimantas
82 2024-04-16 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2024-04-16 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Eimantas
86 2024-04-16 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
104 2024-04-16 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 2024-04-16 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir jeigu turite, pateikite naujausius finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
115 2024-04-16 Progimnazijos simboliai Neutrali Eimantas
118 2024-04-16 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
124 2024-04-16 Pamokų tvarkaraštis 5-8 klasių 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
126 2024-04-16 Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
129 2024-04-16 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2024-04-16 Slapukų politika Neutrali Eimantas
156 2024-04-16 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 2024-04-16 Logopedas Bendrieji reikalavimai Eimantas
160 2024-04-16 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga.

Eimantas
161 2024-04-16 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2024-04-16 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2024-04-16 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2024-04-16 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Eimantas
166 2024-04-16 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
167 2024-04-16 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
172 2024-04-16 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
177 2024-04-16 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus 

Eimantas
182 2024-04-16 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Eimantas
183 2024-04-16 Kiti projektai Neutrali Eimantas
191 2024-04-16 Progimnazijos uniforma Neutrali Eimantas
192 2024-04-16 Matas Slančiauskas Neutrali Eimantas
193 2024-04-16 Rėmėjai Neutrali Eimantas
194 2024-04-16 Išorės vertinimas Neutrali Eimantas
195 2024-04-16 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Eimantas
196 2024-04-16 Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Eimantas
197 2024-04-16 Ugdymas karjerai Neutrali Eimantas
198 2024-04-16 Progimnazijos mokinių ugdymo karjerai darbo grupė Neutrali Eimantas
200 2024-04-16 Ugdymo karjerai veikla Neutrali Eimantas
201 2024-04-16 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų nuotolinių konsultacijų grafikas Neutrali Eimantas
202 2024-04-16 MSP kalendorius 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
203 2024-04-16 Nuotolinis mokymas Neutrali Eimantas
204 2024-04-16 Kokybės krepšelis Neutrali

Viena nuoroda yra youtube
Dvi yra straipsniai, pabaigoje - perkelk.

Eimantas
205 2024-04-16 eTwinning projektas Neutrali

Galėsi padaryti archyvą čia daug naujienų pridėjau

Eimantas
206 2024-04-16 Kuriame Lietuvą Neutrali Eimantas
207 2024-04-16 2021 m. Terapiniai kamuoliai antrokų ugdymo procese Neutrali Eimantas
208 2024-04-16 2017 m. sausio 16 dieną Joniškio Mato Slančiausko progimnazija pradeda naują tarptautinį e-Twinning projektą Neutrali Eimantas
209 2024-04-16 Nuo 2015 metų spalio 1 dienos progimnazijoje startuoja naujas tarptautinis projektas Neutrali Eimantas
210 2024-04-16 Nuo 1999 m. Slančiausko progimnazija dalyvauja GLOBE programoje Neutrali Eimantas
211 2024-04-16 COMENIUS daugiašalė mokyklų partnerystė Neutrali Eimantas
212 2024-04-16 “Papildomos pagalbos teikimas spec. poreikių vaikams Joniškio rajone“ Neutrali Eimantas
213 2024-04-16 Projektas e-Twinning projekte „Fun with Maths“ Neutrali Eimantas
214 2024-04-16 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Eimantas
215 2024-04-16 Projektas „Nebūk sau priešas – gyvenk sveikai" Neutrali Eimantas
216 2024-04-16 Įvykę projektai Neutrali Eimantas
217 2024-04-16 Steam projektas Neutrali Eimantas
218 2024-04-16 Garbingo elgesio internete kodeksas Neutrali Eimantas
219 2024-04-16 Klasių nuotraukos Neutrali Eimantas
220 2024-04-16 2022-2023 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Eimantas
221 2024-04-16 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
223 2024-04-16 Erasmus+KA202 projektas Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
229 2024-04-16 Pamokų pakeitimai Neutrali Eimantas
230 2024-04-16 PREVENCIJA Neutrali Eimantas
231 2024-04-16 EMOCINĖ SVEIKATA, PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJA Neutrali Eimantas
232 2024-04-16 PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA Neutrali Eimantas
233 2024-04-16 SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA Neutrali Eimantas
234 2024-04-16 2023 m. projektas „Mokomės plaukti“ Neutrali Eimantas
235 2024-04-16 Fizinio aktyvumo infrastruktūra ir erdvės Neutrali Eimantas
236 2024-04-16 Intensyvinimo dienos Neutrali Eimantas
237 2024-04-16 Konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
238 2024-04-16 Erasmus+ projektas „Vienybės kelyje“ Neutrali Eimantas
239 2024-04-16 2023-2024 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Eimantas
240 2024-04-16 Tėvų švietimas Neutrali Eimantas
241 2024-04-16 Sveika mokykla Neutrali Eimantas
242 2024-04-16 TŪM Neutrali Matas Slančiauskas
243 2024-04-16 LIT-LAT „LingoKey“ Neutrali Matas Slančiauskas
244 2024-04-16 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Eimantas
245 2024-04-16 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Eimantas
246 2024-04-16 Pranešėjų apsauga Neutrali Eimantas
247 2024-04-16 Ūkio subjektų priežiūra Neutrali Eimantas
248 2024-04-16 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali
249 2024-04-16 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali
250 2024-04-16 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
251 2024-04-16 Atviri duomenys Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-16 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2024-04-16 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - pavaduotojų
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
4 2024-04-16 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Eimantas
6 2024-04-16 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2024-04-16 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
8 2024-04-16 Mokinių savivalda Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
9 2024-04-16 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
11 2024-04-16 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pareigas taryboje: pirmininką, pavaduotoją, sekretorių turi?
 

Eimantas
18 2024-04-16 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Eimantas
19 2024-04-16 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Eimantas
21 2024-04-16 Psichologas Bendrieji reikalavimai Eimantas
22 2024-04-16 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 2024-04-16 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Paslaugos aprašymą
 

Eimantas
27 2024-04-16 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Eimantas
28 2024-04-16 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
30 2024-04-16 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
32 2024-04-16 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
34 2024-04-16 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2024-04-16 Ugdymo organizavimas Rekomendacija

Pakopijuoti info iš pirmo lapo.

Eimantas
41 2024-04-16 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Eimantas
43 2024-04-16 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
44 2024-04-16 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 2024-04-16 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2024-04-16 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
47 2024-04-16 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Eimantas
52 2024-04-16 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir jeigu turite, pateikite naujausius Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Eimantas
53 2024-04-16 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Naujasnė lentelė turėtų būti

Eimantas
56 2024-04-16 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Eimantas
57 2024-04-16 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Dokumentus, jeigu tokie yra

Eimantas
62 2024-04-16 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 2024-04-16 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Eimantas
64 2024-04-16 Progimnazijos himnas Neutrali Eimantas
68 2024-04-16 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
74 2024-04-16 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Eimantas
77 2024-04-16 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2024-04-16 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2024-04-16 Apie progimnaziją Neutrali Eimantas
82 2024-04-16 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2024-04-16 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Eimantas
86 2024-04-16 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
87 2024-04-16 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Jono pavardę
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Eimantas
104 2024-04-16 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Eimantas
107 2024-04-16 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ir jeigu turite, pateikite naujausius finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
115 2024-04-16 Progimnazijos simboliai Neutrali Eimantas
116 2024-04-16 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
118 2024-04-16 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
123 2024-04-16 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
124 2024-04-16 Pamokų tvarkaraštis 5-8 klasių 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
126 2024-04-16 Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
129 2024-04-16 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2024-04-16 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2024-04-16 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
135 2024-04-16 Suaugusių ugdymas 1-8 klasės Bendrieji reikalavimai

Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Eimantas
155 2024-04-16 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašą
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
156 2024-04-16 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 2024-04-16 Logopedas Bendrieji reikalavimai Eimantas
160 2024-04-16 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga.

Eimantas
161 2024-04-16 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2024-04-16 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2024-04-16 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2024-04-16 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Eimantas
166 2024-04-16 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
167 2024-04-16 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
170 2024-04-16 Tėvų klubas Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose nieko nėra apie Tėvų klubą, yra Tėvų taryba. Taisyti ar palikti taip?

Eimantas
171 2024-04-16 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Eimantas
172 2024-04-16 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
174 2024-04-16 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
177 2024-04-16 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus 

Eimantas
182 2024-04-16 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Eimantas
183 2024-04-16 Kiti projektai Neutrali Eimantas
191 2024-04-16 Progimnazijos uniforma Neutrali Eimantas
192 2024-04-16 Matas Slančiauskas Neutrali Eimantas
193 2024-04-16 Rėmėjai Neutrali Eimantas
194 2024-04-16 Išorės vertinimas Neutrali Eimantas
195 2024-04-16 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Eimantas
196 2024-04-16 Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Eimantas
197 2024-04-16 Ugdymas karjerai Neutrali Eimantas
198 2024-04-16 Progimnazijos mokinių ugdymo karjerai darbo grupė Neutrali Eimantas
199 2024-04-16 Naudingos nuorodos Rekomendacija

Patikrinkite ar visos nuorodos veikia, tebėra aktualios

Eimantas
200 2024-04-16 Ugdymo karjerai veikla Neutrali Eimantas
201 2024-04-16 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų nuotolinių konsultacijų grafikas Neutrali Eimantas
202 2024-04-16 MSP kalendorius 2023-2024 m. m. Neutrali Eimantas
203 2024-04-16 Nuotolinis mokymas Neutrali Eimantas
204 2024-04-16 Kokybės krepšelis Neutrali

Viena nuoroda yra youtube
Dvi yra straipsniai, pabaigoje - perkelk.

Eimantas
205 2024-04-16 eTwinning projektas Neutrali

Galėsi padaryti archyvą čia daug naujienų pridėjau

Eimantas
206 2024-04-16 Kuriame Lietuvą Neutrali Eimantas
207 2024-04-16 2021 m. Terapiniai kamuoliai antrokų ugdymo procese Neutrali Eimantas
208 2024-04-16 2017 m. sausio 16 dieną Joniškio Mato Slančiausko progimnazija pradeda naują tarptautinį e-Twinning projektą Neutrali Eimantas
209 2024-04-16 Nuo 2015 metų spalio 1 dienos progimnazijoje startuoja naujas tarptautinis projektas Neutrali Eimantas
210 2024-04-16 Nuo 1999 m. Slančiausko progimnazija dalyvauja GLOBE programoje Neutrali Eimantas
211 2024-04-16 COMENIUS daugiašalė mokyklų partnerystė Neutrali Eimantas
212 2024-04-16 “Papildomos pagalbos teikimas spec. poreikių vaikams Joniškio rajone“ Neutrali Eimantas
213 2024-04-16 Projektas e-Twinning projekte „Fun with Maths“ Neutrali Eimantas
214 2024-04-16 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Eimantas
215 2024-04-16 Projektas „Nebūk sau priešas – gyvenk sveikai" Neutrali Eimantas
216 2024-04-16 Įvykę projektai Neutrali Eimantas
217 2024-04-16 Steam projektas Neutrali Eimantas
218 2024-04-16 Garbingo elgesio internete kodeksas Neutrali Eimantas
219 2024-04-16 Klasių nuotraukos Neutrali Eimantas
220 2024-04-16 2022-2023 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Eimantas
221 2024-04-16 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
223 2024-04-16 Erasmus+KA202 projektas Neutrali Eimantas
225 2024-04-16 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
226 2024-04-16 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
229 2024-04-16 Pamokų pakeitimai Neutrali Eimantas
230 2024-04-16 PREVENCIJA Neutrali Eimantas
231 2024-04-16 EMOCINĖ SVEIKATA, PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJA Neutrali Eimantas
232 2024-04-16 PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA Neutrali Eimantas
233 2024-04-16 SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA Neutrali Eimantas
234 2024-04-16 2023 m. projektas „Mokomės plaukti“ Neutrali Eimantas
235 2024-04-16 Fizinio aktyvumo infrastruktūra ir erdvės Neutrali Eimantas
236 2024-04-16 Intensyvinimo dienos Neutrali Eimantas
237 2024-04-16 Konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
238 2024-04-16 Erasmus+ projektas „Vienybės kelyje“ Neutrali Eimantas
239 2024-04-16 2023-2024 m. m. klasių nuotraukos Neutrali Eimantas
240 2024-04-16 Tėvų švietimas Neutrali Eimantas
241 2024-04-16 Sveika mokykla Neutrali Eimantas
242 2024-04-16 TŪM Neutrali Matas Slančiauskas
243 2024-04-16 LIT-LAT „LingoKey“ Neutrali Matas Slančiauskas
244 2024-04-16 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Eimantas
245 2024-04-16 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Eimantas
246 2024-04-16 Pranešėjų apsauga Neutrali Eimantas
247 2024-04-16 Ūkio subjektų priežiūra Neutrali Eimantas
248 2024-04-16 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali
249 2024-04-16 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali
250 2024-04-16 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
251 2024-04-16 Atviri duomenys Neutrali