Aktualu tėvams

Tėvų (globėjų) informavimas ir švietimas

Tikslas – tobulinti mokyklos bendruomenės (tėvų, globėjų, progimnazijos administracijos, mokytojų, klasės auklėtojų) tarpusavio bendradarbiavimą.

Bendradarbiavimo kryptys

 • Progimnazijos administracija;
 • Mokytojai, klasių vadovai;
 • Švietimo pagalbos specialistai;
 • Tėvų forumas;
 • Mokinių tėvai (globėjai).

Bendradarbiavimo formos

 • Pokalbiai, informavimas telefonu;
 • TAMO dienynas;
 • Tėvų dienos progimnazijoje;
 • Išplėstiniai administracijos posėdžiai;
 • VGK posėdžiai;
 • Atviros pamokos tėvams;
 • Išvykos į tėvų darbovietes;
 • Bendri progimnazijos – tėvų renginiai;
 • Klasių edukacinės išvykos, ekskursijos.

Tėvų klubas

Mokinių maitinimas

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45