Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2023 m.

Pareigybės pavadinimas

2023 m. I ketvirtis

2023 m. II ketvirtis

2023 m. III ketvirtis

2023 m. IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Priskaityta suma

Darbuotojų skaičius

Priskaityta suma

Darbuotojų skaičius

Priskaityta suma

Darbuotojų skaičius

Priskaityta suma

Progimnazijos direktorius

1

X

 1

Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos

2

1837

 1749

 1752

 1752

Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

X

 1

Mokytojai

35

1455

 35

1455 

 35

 1506

 35

1506 

Bibliotekininkė

1

X

 1

Specialioji pedagogė

1

X

 1

1

Socialinė pedagogė

1

X

 1

X

Logopedė

1

X

 1

Psichologė

1

X

 1

Mokytoja padėjėja

3

727

 3

 727

 727

727 

Vyr. buhalteris

1

X

 1

Buhalterė

1

X

 1

Personalo specialistė

1

X

 1

Raštvedė

1

X

 1

Vyr. virėja

1

X

 1

Virėjos

3

1165

 3

 1172

3

1172 

 1172

Valytojos

8

842

 8

842 

842 

842 

Vairuotojas

1

X

 1

Elektrikas

1

X

 1

Darbininkai, sargai

3

811

 3

811 

811 

811 

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45