Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2023 m.

Pareigybės pavadinimas 2023 m. I ketvirtis 2023 m. II ketvirtis 2023 m. III ketvirtis 2023 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaityta suma Darbuotojų skaičius Priskaityta suma Darbuotojų skaičius Priskaityta suma Darbuotojų skaičius Priskaityta suma
Progimnazijos direktorius 1 X            
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos 2 1837            
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 X            
Mokytojai 35 1455            
Bibliotekininkė 1 X            
Specialioji pedagogė 1 X            
Socialinė pedagogė 1 X            
Logopedė 1 X            
Psichologė 1 X            
Mokytoja padėjėja 3 727            
Vyr. buhalterė 1 X            
Buhalterė 1 X            
Personalo specialistė 1 X            
Raštvedė 1 X            
Vyr. virėja 1 X            
Virėjos 3 1165            
Valytojos 8 842            
Vairuotojas 1 X            
Elektrikas 1 X            
Darbininkai, sargai 3 811            

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45