Intensyvinimo dienos

MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS INTEGRUOTO UGDYMO IR UGDYMO INTENSYVINIMO DIENOS 

Eil. Nr.

Data

Klasės

Trukmė

Tarpdalykinės temos

Ugdomos mokinių kompetencijos

Mokomieji dalykai

 1.  

2023-09-16-22

1–4

5 val.

Darnus vystymasis

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Fizinis ugdymas, pasaulio pažinimas, visuomeninis ugdymas, gamtamokslinis ugdymas, matematika

 1.  

2023-12-01

1–8

5 val.

6 val.

Kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas

Kultūrinė kompetencija

Dailė, technologijos, lietuvių kalba ir literatūra, matematika, informacinės technologijos

 1.  

2023-12-22

1–8

5 val.

6 val.

Kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas

Kūrybiškumo,

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

 

Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, šokis, pasaulio pažinimas, visuomeninis ugdymas, anglų kalba, fizinis ugdymas

 1.  

2024-02-29

1–8

5 val.

6 val.

Asmens galios

Komunikavimo kompetencija

Lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, informacinės technologijos, dailė matematika, istorija, geografija, chemija, fizika, gamtos pažinimas, biologija

 1.  

2024-03-12

5–8

6 val.

Kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas

Pilietiškumo kompetencija

Istorija, fizinis ugdymas, geografija, lietuvių kalba, muzika

 1.  

2024-06-05

1–4

15 val.

Darnus vystymasis

Kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas

Asmens galios

Kūrybiškumo,

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, Komunikavimo kompetencija

 

Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, visuomeninis ugdymas, gamtamokslinis ugdymas, fizinis ugdymas, dorinis ugdymas, šokis, dailė, technologijos

 1.  

2024-06-19

5–8

16 val.

Darnus vystymasis

Kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas

Asmens galios

Kūrybiškumo,

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, Komunikavimo kompetencija

 

Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, dorinis ugdymas

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45