Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.  Laima Kurauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė

2.

Simona Jacienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Koordinatorė

3.

Lina Pilipavičienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

4.

Inga Misiuvienė Gamtos pažinimo / biologijos mokytoja metodininkė Narė
5. Gitana Svytienė Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė Narė
6. Janina Dauparienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė
7. Virginija Butautienė Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Narė

Metodinės tarybos veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo, skatinti mokytojų bendradarbiavimą, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, tobulinti ugdymo procesą, jo turinio įgyvendinimą, mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą.

Metodinės tarybos funkcijos

 • Kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui numatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus progimnazijoje;
 • Koordinuoti metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos poreikius, nustatyti prioritetus;
 • Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
 • Kartu su direktoriumi, direktoriaus pavaduotojais ugdymui nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę, ugdymo inovacijų diegimą;
 • Teikti siūlymus metodinėms grupėms, administracijai;
 • Prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
 • Inicijuoti tiriamąją veiklą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45