Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m.

2023-2024 M.M. MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS PRADINIŲ KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

1A J. Matulienė

Eil.Nr.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1.  

Lietuvių k. ir lit.

Lietuvių k. ir lit.

Šokiai

Lietuvių k. ir lit.

Technologijos

 1.  

Fizinis ugdymas

Lietuvių k. ir lit

Lietuvių k. ir lit.

Lietuvių k. ir lit.

Fizinis ugd.

 1.  

Matematika

Matematika

Lietuvių k. ir lit.

Matematika

Liet k. ir lit.

 1.  

Visuomeninis ugd.

Anglų k.

Matematika

Gamtamokslinis ugd.

Muzika

 1.  

Muzika

Fizinis

Dailė

Etika

Konsultacijos

 1.  

 

 

 

Klasės val.

 

1B Š. Apinytė

Eil.

Nr.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1.  

Lietuvių k. ir lit.

Matematika

Fizinis ugd.

Lietuvių k. ir lit.

Lietuvių k. ir lit.

 1.  

Matematika

Lietuvių k. ir lit.

Lietuvių k. ir lit.

Matematika

Fizinis ugd.

 1.  

Šokis

Muzika

Anglų k.

Muzika

Visuomeninis ugd.

 1.  

Lietuvių k. ir lit

Lietuvių k. ir lit.

Matematika

Lietuvių k. ir lit.

Technologijos + R

 1.  

Gamtamokslinis ugd.

Fizinis ugd.

Dailė

Etika

Klasės val.

 1.  

 

 

Konsultacijos

Skaitymas (nelyg.)

 

2A D. Klausienė

Eil.Nr.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1.  

Matematika

Matematika

Matematika

Fizinis ugd.

Pasaulio paž.

 1.  

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

Matematika

Matematika

 1.  

Pasaulio paž.

Fizinis ugd.

Muzika

Lietuvių kalba

Dailė ir techn.

 1.  

Fizinis ugd.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir techn

 1.  

Tikyba / etika

Anglų k.

Lietuvių kalba

Anglų k.

Klasės val.

 1.  

 

Skaitymas

Konsultacijos

Muzika

 

2B U. Vaineikienė

Eil.Nr.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1.  

Matematika

Anglų k.

Matematika

Fizinis ugd.

Matematika

 1.  

Anglų k.

Matematika

Lietuvių k.

Tikyba/ etika

Pasaulio paž.

 1.  

Fizinis ugd.

Fizinis ugd.

Lietuvių k.

Matematika

Dailė ir techn.

 1.  

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis

Lietuvių k.

Dailė ir techn.

 1.  

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pasaulio paž.

Muzika

Klasės val.

 1.  

 

Konsultacijos

Muzika

Skaitymas

 

2C G. Janiulienė

Eil.Nr.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1.  

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

 1.  

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinis ugd.

Tikyba / etika

Lietuvių kalba

 1.  

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių kalba

 1.  

Muzika

Pasaulio paž.

Muzika

Pasaulio paž.

Fizinis ugd.

 1.  

Klasės val.

Šokis

Anglų k.

Dailė ir techn.

Dailė ir techn. +R

 1.  

Konsultacijos

 

Skaitymas (lyg.)

Fizinis ugd.

 

3A A. Budzinskytė

Eil.Nr.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1.  

Šokis

Lietuvių k. ir lit.

</