TŪM

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ 

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d. 

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur. 

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur. 

Projekto aprašymas 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas). 

Projekto veiklos: 

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; 

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; 

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; 

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; 

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės. 

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:  

 1. Menų alėjos įkūrimas, kultūrinio ugdymo veiklų įgyvendinimo galimybių sudarymas rajono mokykloms. 

 1. STEAM laboratorijos įkūrimas 7- 8 klasių mokinimas. 

 1. Tarpdisciplininio, šiuolaikinio meno edukacijų, užsiėmimų ciklo 5- 8 kl. sukūrimas ir įgyvendinimas. 

 1. Integruoto menų mokomųjų dalykų ir lietuvių kalbos pamokų ciklo 5- 8 klasių mokiniams sukūrimas. 

 1. Integruoto STEM mokomųjų dalykų pamokų ciklo sukūrimas 7-8 klasių mokiniams, siekiant pagerinti gamtos mokslų ir matematikos NMPP rezultatus. 

 1. ĮU algoritmo diegimas, sudėtingų mokymosi aplinkybių atvejais.   

 

Atnaujinta: 2024-02-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45