Metodinės grupės

Mokytojų metodinės grupės sudėtis 2022-2023 m. m.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.     Pirmininkė
2.     Narė
3.     Narė
4.     Narė
5.     Narė

Kalbų ir istorijos mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.     Pirmininkė
2.     Narė
3.     Narė
4.     Narė
5.     Narė

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.     Pirmininkė
2.     Narė
3.     Narė
4.     Narė
5.     Narė

Pagalbos mokiniui specialistų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.     Pirmininkė
2.     Narė
3.     Narė
4.     Narė
5.     Narė

Menų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.     Pirmininkė
2.     Narė
3.     Narė
4.     Narė
5.     Narė

Klasės vadovų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.     Pirmininkė
2.     Narė
3.     Narė
4.     Narė
5.     Narė

Metodinių grupių funkcijos

 • Nustatyti metodinės veiklos prioritetus;
 • Nagrinėti ugdymo planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo, įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;
 • Nagrinėti dalykų ugdymo programas, aptarti, aprobuoti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir suderinti su kuruojančiu vadovu;
 • Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir pasiekimus;
 • Konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
 • Dalyvauti organizuojant olimpiadas, konkursus, kitus renginius ir šventes;
 • Aptarti kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derinant su progimnazijos veiklos tikslais;
 • Dalintis gerąja patirtimi, bendradarbiauti su kitomis metodinėmis grupėmis;
 • Teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Metodinei tarybai;
 • Atsiskaityti Metodinei tarybai už metinę metodinės grupės veiklą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45