2017 m. sausio 16 dieną Joniškio Mato Slančiausko progimnazija pradeda naują tarptautinį e-Twinning projektą

„Geometrinės figūros gamtoje“

Projekto užsienio kalbos koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Kurauskienė.

Projekto koordinatorės: gamtos mokslų mokytoja metodininkė Inga Misiuvienė ir matematikos mokytoja metodininkė Lina Aleknavičienė.

Projektą vykdo 7 b klasės mokiniai

Projekto tikslai:

Skatinti įvairių mokomųjų dalykų mokytojų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.
Gerinti integruoto ugdymo kokybę.
Pagi­linti moki­nių anglų kal­bos, matematikos, gamtos mokslų žinias.

Projekto partnerės: Latvija, Turkija, Ispanija

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45