Dokumentai
Pareigybės aprašymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio Mato Slančiausko direktoriaus pareigybės aprašas 2023-02-28 09:34:47 108.24 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojo neformaliajam ugdymui pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:29:38 110.37 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:32:19 108.5 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-02-28 09:35:41 115.63 KB