Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-01-30 19:45:49 350.62 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2019 m. 2022-10-15 13:16:23 154.79 KB
Mokinių krūvių tvarka 2023-2024 m. m. 2023-10-24 08:28:07 131.11 KB
Dėl mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 2019 m. 2022-10-15 13:21:28 416.63 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokinių skatinimo, drausminimo ir konfliktinių situacijų valdymo tvarka 2020 m. 2022-10-16 12:47:51 261.42 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos programa 2017 m. 2022-10-18 12:46:52 35.56 KB
Dėl smurto artimoje aplinkoje 2022-10-18 12:46:53 4.55 MB
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2022-10-18 12:46:53 22.28 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-10-18 12:53:01 237.64 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2020 m. 2022-10-18 12:54:49 317.66 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos nustatymo. 2023-02-04 11:22:55 126.81 KB
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priemonių aprašas. 2023-02-04 11:27:55 22.28 KB
Mokiniu lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 2023-02-04 11:24:09 416.63 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-02-14 13:36:32 237.64 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023-02-04 11:24:36 317.66 KB
Dėl mokinių mokamo maitinimo progimnazijoje tvarkos nustatymo. 2023-02-04 11:27:22 323.75 KB
5-8 klasių mokinių socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-24 08:14:41 130.85 KB