Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos 2022-10-16 15:42:56 111.98 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos 2022-10-16 15:42:56 111.67 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinos sąlygos 2022-10-16 15:42:56 106.28 KB
Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas 2022-10-16 15:42:57 2.23 MB
Nuotolinio mokymo(si) atmintinė mokiniui 2022-10-16 15:42:57 178.51 KB
Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje neliks nepastebėti 2022-10-16 15:42:57 66.36 KB
Netoleruokime elektroninių patyčių! 2022-10-16 15:42:58 605.17 KB
Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu 2022-10-16 15:42:58 126.13 KB
M. Slančiausko progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2022-10-16 15:42:58 182.87 KB
Virtualių veiklų nuorodų sąrašas vaikams ir jų tėvams. 2022-10-16 15:42:59 123.64 KB