Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2022-10-13 19:02:03 121.06 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-10-23 20:12:01 288.95 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos programa. 2023-02-04 11:25:21 35.56 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2023 m. tikslai ir uždaviniai 2023-02-27 20:11:02 200.18 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos metinės veiklos plano ataskaita 2022 m. 2023-02-27 20:10:52 342.55 KB
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 2023-05-24 20:06:33 433.46 KB
Kiti dokumentai
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija 2022 m. metinis veiklos planas 2023-02-17 20:52:34 125.86 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (-ės) vykdančio (-s) sveikatos priežiūrą mokykloje Ievos Karbauskienės 2022 metų veiklos planas 2023-02-27 20:11:10 21.72 MB
Dėl smurto artimoje aplinkoje. 2023-02-04 11:26:33 4.55 MB