“Papildomos pagalbos teikimas spec. poreikių vaikams Joniškio rajone“

Nuo 2011 m. kovo 1 d. Mato Slančiausko progimnazijoje vykdomas projektas “Papildomos pagalbos teikimas spec. poreikių vaikams Joniškio rajone“ (paramos sutartis Nr.VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-018), įgyvendinamas pagal 2007-2013m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonę“ Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims ir švietimo pagalbos specialistams. Projektas įgyvendinamas kartu su Gasčiūnų, Gataučių M. Katiliūtės ir „Saulės“ pagrindinėmis mokyklomis. Įgyvendinant projektą lietuvių kalbos, matematikos ir pradinių klasių mokytojai papildomai dirba su spec. poreikių mokiniais pamokų metu grupėse, pogrupiuose ar individualiai. Šio projekto dėka spec. poreikių mokiniai gauna pagalba ne tik pamokų metu, bet ir dalyvauja popamokinėje veikloje. Mokiniai lanko muzikos, dailės ir darbelių, konstravimo bei keramikos būrelius. Vieną kartą per mėnesį veiklos vyksta ir savaitgaliais. Taip pat vyksta bendri renginiai su partneriais., ekskursijos.

Projekto koordinatorė: vyr. spec. pedagogė Rasa Buiko

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45