Išorės vertinimas

2022 m. spalio 10 dieną progimnazijoje, baigus įgyvendinti ,,Kokybės krepšelio’’ projektą, vyko pakartotinis veiklos rizikos išorinis vertinimas. Vertinimą vykdė Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta vertintojų grupė.

 

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PAKARTOTINIO RIZIKOS VERTINIMO IŠVADOS

Sritis

Rodiklis

Vertinimas

1.Rezultatai

1.1. Asmenybės  tapsmas

 

3

 

1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga

 

2

2. Pagalba mokiniui

2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą

 

3

 

2.2. Orientavimasis į mokinių poreikius

 

3

 

2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės

 

3

3. Ugdymosi procesas

3.1. Ugdymosi planavimas

2

 

3.2.Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

 

3

 

3.3.Ugdymo(si) organizavimas

 

2

 

3.4. Mokymasis

 

2

 

3.5. Į(si)vertinimas ugdymui

2

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45