Mokyklos 45-tasis gimtadienis

  • Paskelbė : Matas Slančiauskas
  • Paskelbta: 2023-10-25
  • Kategorija: Didžiuojamės

Mokyklos gimtadienio šventėje žiūrovai džiaugėsi esamų ir buvusių mokinių pasirodymais, šokančiomis mamomis su vaikais, dainuojančiomis mokytojomis. Visa tai apjungė MSP bendruomenėje puoselėjamos penkios vertybės: atvirumas, kūrybiškumas, saugumas, pilietiškumas ir kokybė.

Jubiliejus - puiki proga padėkoti bendruomenės nariams.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Padėkos raštu  už ilgametę, nepriekaištingą pedagoginę veiklą, kantrybę, ypatingą pareigingumą, meilę ugdytiniams, šiltus, pagarbiai puoselėjamus santykius su visa mokyklos bendruomene ir pedagoginę išmintį, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, apdovanota pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Janina Liandzbergienė.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Padėkos raštu už ilgametę, nepriekaištingą pedagoginę veiklą, kantrybę, ypatingą pareigingumą, meilę ugdytiniams, šiltus, pagarbiai puoselėjamus santykius su visa mokyklos bendruomene ir pedagoginę išmintį, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, apdovanota matematikos mokytoja metodininkė Janina Dauparienė.

Lietuvos Respublikos Seimo nario Liudo Jonaičio Padėkos raštu už profesionalią, kūrybingą, atsakingą pedagoginę veiklą, bendruomeninių iniciatyvų organizavimą progimnazijoje bei mokinių akademinius pasiekimus konkursuose, apdovanota pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė Klausienė.

Lietuvos Respublikos Seimo nario Liudo Jonaičio Padėkos raštu už aktyvią visuomeninę, kultūrinę, projektinę veiklą, renginių ir švenčių organizavimą, mokyklos bendruomenės telkimą ir vienijimą, kūrybiškumą, pilietiškumą, pagalbą ir paramą kolegoms, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, apdovanota progimnazijos direktorė Ligita Eitkevičienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailio Padėkos raštu už nuoširdžią, atsakingą pedagoginę veiklą, mokinių ir visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimą, apdovanota fizinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Virginija Butautienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus Padėkos raštu iniciatyvumą, atsakingą pareigų vykdymą, tarptautinių projektų koordinavimą bei neformalaus ugdymo veiklų ir progimnazijos bendruomenės telkimą, siekiant mokyklos pažangos, apdovanota direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Jolanta Šiurnienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus Padėkos raštu  kūrybingą, atsakingą pedagoginę veiklą, mokinių ekologinio sąmoningumo skatinimą, tarpdalykinį bendradarbiavimą ir progimnazijos edukacinių erdvių puoselėjimą, apdovanota technologijų vyresnioji  mokytoja Gitana Stagienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus asmenine dovana pažangų, švietimo inovacijų ugdyme diegimą, veiksmingą, kūrybingą, profesionalią pedagoginę veiklą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, aktyvų dalyvavimą progimnazijos metodinėje veikloje, apdovanota pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Bytautienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus asmenine dovana profesionalią, kūrybingą pedagoginę veiklą, mokinių ekologinio sąmoningumo skatinimą bei akademinius pasiekimus konkursuose, sėkmingą vadovavimą metodinei grupei, apdovanota gamtos mokslų mokytoja metodininkė Inga Misiuvienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus asmenine dovana atsidavimą pasirinktai profesijai, nuoširdų, pagarbų ir šiltą bendravimą su mokiniais bei mokytojais ir atsakingą pareigų vykdymą, apdovanota progimnazijos virėja Vilija Škiudienė.

Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus asmenine dovana ypatingai atsakingą, nuoširdų, pareigingą darbą, geranorišką pagalbą kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, toleranciją, sąžiningumą, draugiškumą ir visapusį atsidavimą mokyklai, apdovanotas progimnazijos ūkio darbininkas Modestas Bruzgulis.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu nuoširdų kūrybingą pedagoginį darbą ir bendruomeninių iniciatyvų organizavimą progimnazijoje, siekiant mokyklos pažangos, apdovanota pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Pilipavičienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu už etninės kultūros puoselėjimą progimnazijoje, profesionalų kūrybišką pedagoginį darbą bei ryšių su mokyklos išorės partneriais palaikymą, apdovanota pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ugnė Vaineikienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu pažangių švietimo idėjų taikymą ugdyme, dalyvavimą e-Twinning projektuose bei mokinių skaitmeninės kompetencijos tobulinimą, apdovanota pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Šarūnė Apinytė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu iniciatyvumą, pareigingumą, kvalifikuotos švietimo pagalbos teikimą ir pagalbos mokiniui sistemos tobulinimą progimnazijoje, apdovanota specialioji pedagogė Neringa Kairienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu profesionalią pedagoginę veiklą, aktyvų dalyvavimą metodinio būrelio veikloje bei pagalbą organizuojant bendruomenines mokyklos veiklas, apdovanota vyresnioji chemijos mokytoja Aušra Filatovienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu nuoširdžią, ilgametę pedagoginę veiklą, mokinių ruošimą konkursams bei atsakingą klasės vadovo pareigų vykdymą, apdovanota užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė Jekaterina Aleksandravičienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu už mokinių meninių gebėjimų skatinimą, visokeriopą pagalbą puoselėjant mokyklos edukacines erdves ir kūrybišką indėlį, įgyvendinant bendruomenines progimnazijos veiklas, apdovanota dailės vyresnioji mokytoja Rasita Dilkienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštuprofesionalią, kūrybingą pedagoginę veiklą, e-Twinning projektų progimnazijoje koordinavimą, mokinių akademinius pasiekimus konkursuose bei sėkmingą vadovavimą progimnazijos metodinei tarybai, užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė Laimutė Kurauskienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės  Padėkos raštu aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą, metodinių iniciatyvų progimnazijoje diegimą bei gerosios patirties sklaidą, apdovanota matematikos mokytoja metodininkė Kristina Jačunskienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu už stropų, atsakingą darbą, lojalumą įstaigai ir nuoširdų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene, apdovanota personalo specialistė Rita Petraitienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu nuoširdų, atsakingą darbą, savanorystę, visokeriopos pagalbos mokiniams teikimą ir šiltą bendradarbiavimą su progimnazijos bendruomene, apdovanota mokytojo padėjėja Daiva Gailienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu nuoširdų, atsakingą darbą, savanorystę, visokeriopos pagalbos mokiniams teikimą ir šiltą bendravimą bei bendradarbiavimą su progimnazijos bendruomene, apdovanota mokytojo padėjėja Edita Mačiūnienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu už  nuoširdų, atsakingą darbą, savanorystę, visokeriopos švietimo pagalbos mokiniams teikimą ir šiltą bendravimą bei bendradarbiavimą su progimnazijos bendruomene, apdovanota mokytojo padėjėja Raimonda Kuizinienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu už atsakingą, stropų darbą ir nuoširdų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene, apdovanota valytoja Dalė Mykolaitienė.

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Ligitos Eitkevičienės Padėkos raštu atsakingą, stropų darbą ir nuoširdų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene, apdovanota valytoja Laima Jovaišienė.

Renginio akimirkos užfiksuotos Simonos Jonkutės. 

Nuotraukos:
Simona Jonkutė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas