Progimnazijos 4 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai

Skaitymo pasiekimai šiais metais kiek daugiau nei procentu mažesnis: 57,2 proc. (2023 m.-58,8), o matematikos patikrinimo taškų vidurkis dešimtadaliu didesnis – 68,8 proc. (2023 m.- 55,7 proc.).

Ketvirtokų NMPP pasiekimai jau antrus metus iš eilės įvertinti ir pasiekimų lygiais.

 

Matematikos patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 5,1 proc. ketvirtokų, pagrindinį lygį – 79,5 proc., aukštesnįjį lygį – 15,4 proc. Galime pasidžiaugti, kad šiemet, kaip ir praėjusiais metais, matematikos pasiekimų patikrinimo metu nebuvo mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygmens. Matematikos patikrinimo rezultatų kokybė (aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenis pasiekusių mokinių procentas)- 94,9 procento.  

 

Skaitymo patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 8,1 proc. ketvirtokų, pagrindinį lygį – 83,8 proc., aukštesnįjį lygį – 5,4 proc., nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinti 2,7 proc. mokinių.  Skaitymo patikrinimo rezultatų kokybė (aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenis pasiekusių mokinių procentas)- 89,2 procento.  

 

Kaip ir praėjusiais metais, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio mokiniams penktoje klasėje bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas. Numatyta, kad jiems bus skirta ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse.

Nacionaliniais mokinių pasiekimų patikrinimais 4 klasėje siekiama suteikti objektyvią informaciją mokykloms, jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus, jo tobulinimo kryptis. Patikrinimų rezultatai mokytojams, mokiniams ir jų tėvams leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant geresnių rezultatų.

Autorius:
Simona Jacienė

Nuotraukos:
Simona Jacienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas