NMPP rezultatai

 

KETVIRTOKŲ REZULTATAI

Šiemet NMPP laikė 29 progimnazijos ketvirtokai.

Skaitymo pasiekimai šiais metais išlieka tokie patys 58,8 proc. (2022 m. 58,8 proc.), matematikos patikrinimo taškų vidurkis dešimtadaliu žemesnis - 55,7 proc. (2022 m. - 66,2 proc.)

Šiemet pirmą kartą ketvirtokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Matematikos patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 10,3 proc. ketvirtokų, pagrindinį lygį – 86,2 proc., aukštesnįjį lygį – 3,4 proc. Galime pasidžiaugti, kad šiemet matematikos pasiekimų patikrinimo metu nebuvo mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygmens. 

Skaitymo patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 18,5 proc. ketvirtokų, pagrindinį lygį – 70,4 proc., aukštesnįjį lygį – 3,7 proc., nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinti 7,4 proc. mokinių.

AŠTUNTOKŲ REZULTATAI

NMPP šiemet laikė 51 progimnazijos aštuntokas.

Aštuntokai pasižymi kur kas didesniais skaitymo pasiekimais, o matematikoje jiems dar reikia pasistengti: šiek tiek daugiau nei pusės NMPP dalyvių pasiekimų lygis – patenkinamas, o patenkinamo lygmens nepavyko pasiekti 8 procentams mokinių.

Šiemet progimnazijos aštuntokų skaitymo pasiekimų procentinis vidurkis siekė 65,1 proc. (2022 m. – 63,3 proc.), matematikos – 43,2 proc. (2022 m. – 36,2 proc.).

Šiemet pirmą kartą aštuntokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Matematikos patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 68,6 proc. aštuntokų, pagrindinį lygį – 23,5 proc., aukštesnįjį lygį – 0 proc. Patenkinamo lygio nepasiekė 7,8 proc. mokinių.

Skaitymo patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 24,5 proc. aštuntokų, pagrindinį lygį – 67,3  proc., aukštesnįjį lygį – 8,2 proc., nepasiektu patenkinamu lygiu nebuvo įvertintas nei vienas mokinys.

Kaip teigia Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė: ,,Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai yra tik pasitikrinamojo pobūdžio. Pasitikrinimas – tai natūrali ugdymo proceso dalis. Jo tikslas padėti vaikams ir mokytojams. Juk svarbiausia, kad pasiekimų patikrinimas suteikia objektyvią informaciją įsivertinant mokinių gebėjimus ir atitinkamai nukreipiant jų pastangas siekti geresnių rezultatų konkrečiose mokomojo dalyko srityse. Ypač tiems mokiniams, kuriems nepavyko pasiekti patenkinamo pasiekimų lygio".

Nuotraukos:
NŠA

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas