Progimnazijos 8 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai

Mokiniams, dalyvavusiems patikrinimuose, geriau sekėsi atlikti skaitymo testą, nei įveikti matematikos uždavinius.

Progimnazijos aštuntokų skaitymo pasiekimų procentinis vidurkis 5,5 procentų didesnis ir siekė 70,6 (2023 m. – 65,1 proc.), o matematikos patikrinimo taškų vidurkis – 37,3 proc. (2023 m. – 43,2 proc.) 5,9 procentais mažesnis.  

Matematikos patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 60,5 proc. aštuntokų, pagrindinį lygį – 23,7 proc., aukštesnįjį lygį – 5,3 proc. Patenkinamo lygio nepasiekė 10,5 proc. mokinių. Daugiau nei 5 procentais paaugo matematikos patikrinimo rezultatų kokybė (aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenis pasiekusių mokinių procentas)-29 procentai (2023 m. – 23,5 proc.).

Geriau aštuntokams sekėsi reiškiniai, lygtys, nelygybės, sistemos, sąryšiai ir funkcijos bei skaičiai ir skaičiavimai, sudėtingiausia buvo problemų sprendimo sritis.

Skaitymo patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 28,2 proc. aštuntokų, pagrindinį lygį – 48,7  proc., aukštesnįjį lygį – 23,1 proc., galime pasidžiaugti, kad šiemet kaip ir praėjusiais metais, skaitymo pasiekimų patikrinimo metu nebuvo mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygmens. Skaitymo patikrinimo rezultatų kokybė (aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenis pasiekusių mokinių procentas)- 71,8 procento (2023 m. – 75,5 proc.).

Lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) patikrinimo rezultatai parodė, kad aštuntokams geriausiai sekėsi rasti informaciją, interpretuoti, suprasti teksto visuma ir detales, išskirti veikėjus ir objektus. Sudėtingiau buvo vertinti, daryti išvadas, nustatyti teksto pobūdį, kalbinę raišką.

Autorius:
Simona Jascienė

Nuotraukos:
Simona Jacienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas