Erasmus+ projektas „Vienybės kelyje“

ESF finansuojamas Europos solidarumo korpuso projektas NR. 2023-1-LT02-ESC30-SOL-000143075  „Vienybės kelyje“ – tai jaunuolių inicijuotas, parengtas ir laimėtas vietos bendruomenei naudingas projektas, kurį įgyvendina neformali (18-30m.) jaunimo grupė. Globojanti organizacija – M. Slančiausko progimnazija. Projekto tikslas – pasitelkiant universalaus graffiti meno formą, atkreipti miesto jaunuomenės dėmesį į tai, kad jų mėgstamas gatvės menas gali būti patrauklus, pilietiškai paveikus, meniškas ir sudarantis galimybes pačių įvairiausių gebėjimų, skirtingų tautų, skirtingų vertybinių nuostatų jauniems žmonėms išreikšti savo idėjas. Nupiešiant taikos simbolį, bus atkreiptas visuomenės dėmesys į globalias, visam pasauliui aktualias problemas, pademonstruota atvira ir socialiai jautri visuomenė tiems, kurie yra atvykę ir įsikūrę Joniškyje ne tik iš Ukrainos, bet ir iš kitų šalių.  

Projekto organizatoriai tikisi,  kad 2024 metų pavasarį ant vieno iš progimnazijos pastatų sukurta graffiti siena, simbolizuosianti taiką ir vienybę  bus įtraukta į miesto žemėlapį su lankytinomis vietomis, taps taikos, traukos, palaikymo, solidarumo simboliu, kartu papuošdama ir miesto viešąsias erdves. Projekto metu bus skatinamas solidarumas, taika, vienybė, pilietinis aktyvumas, puoselėjamos bendrosios vertybės.  

Projektas pradėtas įgyvendinti vasaros pabaigoje Joniškyje vykusio Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimo metu. Jaunuoliai kartu su joniškiečiais, M. Slančiausko progimnazijos atstovais ir čia gyvenančiais ukrainiečiais, improvizuotoje lauko virtuvėje po palapinės stogu dalyvavo  tikroje virtienių, ukrainietiškai „varienikų“ arba „varieničkų“, raitymo edukacijoje. Buvo sugiedotas Ukrainos himnas, vyko koncertas „Ukrainos garsai“.

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.00 – 14.45