Rėmėjai

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me mokyk­los rėmė­jams:

  • Mariui Šibur­kiui
  • Linai Vyš­niauskai­tei
  • Tomui Ramo­nui
  • Tomui Vai­čiu­ky­nui