Kontaktai

Mokyklos adresas:
Mato Slančiausko progimnazija
Pašvitinio 19, Joniškis
LT-84152

Mokyklos kodas:
190565235

Kontaktiniai telefonai: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės
pareigas Violeta Zigmantienė 
8 683 77 697
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Šiurnienė
8 678 21 127
Socialinė pedagogė 8 670 26 169
Raštinė  8 612 63 168
Buhalterija 8 670 33 613
Valgykla 8 672 31 441

Elektroninis paštas:
m.s.progimnazija@slanciauskas.lt

Žemėlapis

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą