TĖVŲ DIENA PROGIMNAZIJOJE

Rekomenduojama

2018 metų lapkričio 22 diena  – Tėvų diena Mato Slančiausko progimnazijoje vyks tokia tvarka:

15.45 val.16.55 val. – tėvų individualūs pokalbiai su mokytojais vaikų ugdymo(si) klausimais.

17.00 val.17.40 val. paskaita tėvams, mokytojams „Vaikų lytinis auklėjimas. Ką atsakyti vaikams į kylančius klausimus“.

17.45. val. – susirinkimai-pokalbiai klasėse, su klasės auklėtoja.

Gerbiami tėveliai, maloniai laukiame jūsų apsilankymo progimnazijoje

Nuoširdi padėka

Gerbiami tėveliai, gera jausti sutelktumą  ir vieni kitų supratingumą sudarant kuo geresnes sąlygas mokinių ugdymui(si).

Už 2017 metus progimnaziją pasiekė labai graži 2%  jūsų pajamų mokesčio parama. Dėkojame.

Progimnazijos kolektyvo vardu –Violeta Zigmantienė,
pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

Psl. 1 iš 21012345...10...Pask.