„Z karta pristato“

„Z karta pristato“ – anglų kalbos pamokų ciklas 8b klasėje, kuris tęsėsi visą vasario mėnesį. Tai šiuolaikinių pamokų pavyzdys ir ugdymo karjerai programos dalis.

Pamokas vedė, užduotis ruošė patys mokiniai. Svarbiausias tokių pamokų tikslas – būtinai panaudoti naujausias technologijas: telefono ar kompiuterio programėles, kurias taip mėgsta Z karta. Pamokų metu populiariausia buvo Kahoot programėlė, taip pat naudotos Padlet, YouTube, Liveworksheets, Wordwall, Classroomscreen, Surveymonkey, Random name picker ir kt. programėlės.
Jaunieji mokytojai susipažino ir su pamokos vedimo metodika: grupinio darbo organizavimu, individualiu aiškinimu, užduočių diferencijavimu, savarankišku darbu, refleksiją ir įsivertinimu.

Mokiniai įgijo mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo užsienio kalba, IKT taikymo, asmenines kompetencijas.

Dėkoju savo vaikams už darbą ir dar kartą patvirtinu, kad Jūs pateisinote 5-oje klasėje gautą nerealiukų vardą.

P.S. tokių pamokų refleksiją – ką mano patys vaikai… 

Auklėtoja Laima Kurauskienė