„Visi mes žmonės – mes lygūs”

Vasario 27 d., Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva, Mato Slančiausko progimnazijos šeštų klasių mokiniams, vyko paskaita apie lyčių lygybę, asmenų nediskriminavimą dėl lyties, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties. Paskaitos autorė ir lektorė – sveikatos psichologė Justina Dambrauskienė.

Mūsų visuomenėje dar galime pastebėti lytinę, rasinę, tautinę, socialinę diskriminaciją ir iš to kylančius dvigubus standartus. Dėl to labai svarbu nuo jauno amžiaus asmenyje ugdyti didelį supratingumą ir toleranciją, kuri palengvins gyvenimą netolerantiškam žmogui, nes jis nesijaus lyg nuolatinėje kovoje su „kitokiais”. Paskaitos tikslas – ugdyti sveiką ir tolerantišką moksleivių požiūrį į kitokios lyties, rasės, tautybės bei socialinės padėties asmenis.