SVEIKINU VISĄ DRAUGIŠKĄ MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ, LAUKIANČIĄ ATGIMIMO DŽIAUGSMO, SU PRASMINGA, VILTINGA, ŠVIESIA PAVASARIO ŠVENTE – ŠV. VELYKOMIS!

nuo­šir­džiai

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas