Viešieji pirkimai

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka


Viešuosius pirkimus vykdome CVP IS sistemoje.

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus ir laimėjusius pasiūlymus, galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP ).
Sutartis su tiekėjais galite rasti centriniame viešųjų pirkimų portale CVPP.
Viešuosius pirkimus progimnazijoje vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir/ ar direktoriaus įgaliotas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  Alminas Vasiliauskas.

Papildomi dokumentai: