Veiklos planas

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJA 

2021 M. VASARIO MĖNESIO PLANAS

Eil. Nr. Renginys Vieta Laikas Dalyvauja Atsakingas Socialiniai partneriai
1.             Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
1.1  Mokytojų tarybos posėdis Nuotolinis Vasario 4 d. 1-8 kl. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Progimnazijos administracija  
1.2 Metodinė diena „Integralaus ugdymo galimybės“ Nuotolinis Vasario 18 d. 1-8 kl. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Progimnazijos administracija  
1.3 Progimnazijos bendruomenės apklausa „Nuotolinis ugdymas(is)“ Google forms apklausa Vasaris 1-8 kl. mokinių tėvai

5-8 kl. mokiniai

Administracija  
1.4 Susitikimas su tėvų klubu Nuotolinis Vasario 5 d. 1-8 kl. tėvų klubas Administracija  
1.5 Seminaras „Modernios pamokos vadyba“ Nuotolinis Vasario 17 d.

12 val.

Progimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Kokybės krepšelio projekto įgyvendinimo grupė  
1.6 Dalyvavimas konkurse „Adventur“ Nuotolinis Vasario mėnuo 6-8 kl. mokiniai V. Dundulienė  
1.7 Tėvų susirinkimai Nuotolinis Vasario mėnuo 1-8 kl. mokinių tėvai Klasių auklėtojai  
2.             VGK veikla
2.1 I pusmečio rezultatų aptarimas Nuotolinis Vasario 9 d.  VGK nariai  S. Jacienė  
2.2 I pusmetį nepatenkinamai baigusių mokinių svarstymas Nuotolinis Laikas derinamas individualiai VGK nariai S. Jacienė  
3. Renginiai
3.1 Mato Slančiausko savaitė progimnazijoje.

Raštingiausio moksleivio konkursas (Lietuvių kalbos dienų ir M.Slančiausko savaitės veikla).

Nuotolinis Vasario 22- 26 d.  1-8 kl. mokiniai ir mokytojai R.Dominaitė

A.Jonaitienė

J. Šiurnienė

 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
3.2 Baigiamasis Mato Slančiausko savaitės renginys Nuotolinis Vasario 26 d.

15 val.

1-8 klasių mokiniai, mokytojai J. Šiurnienė

A. Jonaitienė

R. Dominaitė

 
3.3 Šokių studijos ,,Kibirkštėlė“ nuotolinis šokių   konkursas ,,Pinam margą šokių pynę tau, brangi tėvyne“ Nuotolinis Vasario mėnuo S. Paulavičienė  
3.4 Mokinių darbų parodėlė „Laisvės skrydis“ Vasario 16 d.  Nuotolinis Vasario mėnuo 1-8 klasių mokiniai J. Šiurnienė

G. Stagienė,

V. Martinaitis

R. Dilkienė

 
4. Sportinė veikla
4.1  „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. Mokyklos ėjimo iššūkis.  Nuotolinis  Vasario mėnuo  5-8 kl. mokiniai  V. Butautienė