Projektai

Kokybės krepšelis

eTwinning projektas

Erasmus+KA202

Kuriame Lietuvą

Įvykę projektai: 

2021 m. Terapiniai kamuoliai antrokų ugdymo procese:


eTwinning_Kokybes-zenklas_200x200px 1

 

 

 

 

 

2017 m. sausio 16 dieną Joniškio Mato Slančiausko progimnazija pradeda naują tarptautinį etwinning projektą

„Geometrinės figūros gamtoje“

Projekto užsienio kalbos koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Kurauskienė.

Projekto koordinatorės: gamtos mokslų mokytoja metodininkė Inga Misiuvienė ir matematikos mokytoja metodininkė Lina Aleknavičienė.
Projektą vykdo 7 b klasės mokiniai

Projekto tikslai:

Skatinti įvairių mokomųjų dalykų mokytojų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.
Gerinti integruoto ugdymo kokybę.
Pagi­linti moki­nių anglų kal­bos, matematikos, gamtos mokslų žinias.

Projekto partnerės: Latvija, Turkija, Ispanija


Nuo 2015 metų spalio 1 dienos progimnazijoje startuoja naujas tarptautinis projektas

„Briusas atranda Europą“.

Tai tarptautinis eTwinning partnerystės projektas, jungiantis Mato Slančiausko progimnaziją, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos mokyklas.
Projekto tikslai:
1. Supažinti vaikus su Europa jiems patraukliu būdu.
2. Pagilinti mokinių anglų kalbos įgūdžius.
3. Pagilinti IKT taikymo įgūdžius.
Projekto idėja ir eiga:
Meškiukas Briusas penkis mėnesius keliaus po Europos šalis, kiekvienoje apsistodamas mėnesiui. Savo kelionę Briusas pradės Lenkijoje. Į Lietuvą jis atvyks lapkričio mėnesį. Kasdien Briusas keliaus pas 5-6 klasių moksleivius. Kartu su jais lankys būrelius, pamokas, vyks į svečius. Mokiniai padės Briusui pildyti foto ir video dienoraštį. Briuso kelionės momentai bus fiksuojami sukurtame tinklalapyje. Gruodžio pradžioje Briusą išlydėsime į Portugaliją ir jo kelionę stebėsime internetinėje erdvėje.

Projektą progimnazijoje koordinuoja anglų kalbos mokytojos Laima Kurauskienė ir Simona Jacienė.
Projekto komanda: 5a, 5b, 6b klasės mokiniai ir mokytojai : Tomas Jankauskas, Inga Misiuvienė, Lina Aleknavičienė bei Virginija Pučkuvienė.


Nuo 1999 m. Slančiausko progimnazija dalyvauja GLOBE programoje
TARPTAUTINĖ GLOBE PROGRAMA – UNIKALI GALIMYBĖ SUDOMINTI MOKINIUS TYRINĖTI APLINKĄ

Projekto koordinatorė biologijos mokytoja metodininkė Inga Misiuvienė
Apie GLOBE programą


COMENIUS
daugiašalė mokyklų partnerystė

Šiais metais mūsų mokykla laimėjo Europos komisijos ir švietimo mainų paramos fondo finansuojamą COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programos projektą. Šis projektas bus vykdomas 2 metus. Projekto tema: Vestuvių papročiai Europoje
Have Wedding in Europe

Projekto tikslai
• Užmegzti ryšius su projekte dalyvaujančiomis šalimis, susipažinti su skirtingų Europos šalių kultūra, puoselėti toleranciją.
• Skatinti mokinius domėtis partnerių šalių kultūra.
• Suteikti mokiniams galimybę pažinti savo artimųjų gyvenimo istorijas, domėtis liaudies muzika, dainomis, šokiais, vestuvėmis, maistu ir apranga.
COMENIUS PROJEKTO
PARTNERIAI:
• Kütahya /Kutachija/ – TURKIJA
• Bilzen / Bilzenas / – BELGIJA
• Joniškis – LIETUVA
• Łódź /Lodzė/ -LENKIJA
Projekto koordinatorė Lietuvoje: anglų kalbos mokytoja Simona Jacienė.
Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Nuo 2011m. kovo 1 d. Mato Slančiausko progimnazijoje vykdomas projektas “Papildomos pagalbos teikimas spec. poreikių vaikams Joniškio rajone“ (paramos sutartis Nr.VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-018), įgyvendinamas pagal 2007-2013m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonę“ Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims ir švietimo pagalbos specialistams. Projektas įgyvendinamas kartu su Gasčiūnų, Gataučių M. Katiliūtės ir „Saulės“ pagrindinėmis mokyklomis. Įgyvendinant projektą lietuvių kalbos, matematikos ir pradinių klasių mokytojai papildomai dirba su spec. poreikių mokiniais pamokų metu grupėse, pogrupiuose ar individualiai. Šio projekto dėka spec. poreikių mokiniai gauna pagalba ne tik pamokų metu, bet ir dalyvauja popamokinėje veikloje. Mokiniai lanko muzikos, dailės ir darbelių, konstravimo bei keramikos būrelius. Vieną kartą per mėnesį veiklos vyksta ir savaitgaliais. Taip pat vyksta bendri renginiai su partneriais., ekskursijos.
Projekto koordinatorė: vyr. spec. pedagogė Rasa Buiko


Joniškio M.Slančiausko progimnazijos 5a klasės mokiniai pradėjo darbą tarptautiniame e-Twinning projekte „Fun with Maths“. Mokinai kurs matematinius uždavinius, vers juos į anglų kalbą ir talpins interneto svetainėje. Projekto uždaviniai-skatinti vaikų kūrybiškumą, ugdyti matematinius gebėjimus, plėsti anglų kalbos žodyną ir tobulinti informacinius įgūdžius.Projekto partneriai: Portugalija, Turkija, Rumunija, UK, Lenkija, Italija.
Projekto koordinatorės gimnazijoje: Laima Kurauskienė ir Lina Aleknavičienė.


Nuo 2009 m. M. Slančiausko progimnazijoje vykdoma OLWEUS patyčių prevencijos programa.
Programos koordinatorė Socialinė pedagogė Nijolė Kiudulienė


Nuo 2009 m. M. Slančiausko gimnazijoje vykdomas sveikatos projektas „Nebūk sau priešas – gyvenk sveikai„.
Informacija apie projektą ir jo eigą:
Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Nebūk sau priešas- gyvenk sveikai“. Šį projektą koordinuoja biologijos mokytoja Inga Misiuvienė. Projektą finansuoja – Joniškio rajono savivaldybė. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
Sveikas gyvenimo būdas tai viena iš priemonių, apsaugant jaunus žmones nuo problemų, gerina bendravimo įgūdžius, padeda išsiaiškinti savo gyvenimo vertybes, padeda keisti savo rizikingą elgesį. Projektas davė mokiniams labai daug: mastymo apie save ir artimą, naujas žinias apie sveiką gyvenseną. Mokiniai noriai bendravo, diskutavo, piešė ir aiškino vieni kitiems.
Lektorė Aušra Maskoliūnienė bendravo tema “Psichotropinių medžiagų poveikis jaunam organizmui”. Mokiniai ne tik sužinojo, koks rūkymo, alkoholio poveikis jaunam organizmui, bet pamąstė ir apie socialinius aspektus, finansinius nuostolius.
Visiškai kitokio pobūdžio paskaita-pokalbis lektorės, psichologės Loretos Kubeckienės tema “Depresija, nerimas, netektis”. Dauguma ligų yra mūsų nemokėjimo susitaikyti su netektimi, nemokėjimo suvaldyti emocijų, streso pasekmė. Lektorė padėjo suprasti, kaip atsitiesti po sunkių išgyvenimų, kaip mokėti išlaukti, išgedėti.
Projektas reikalingas mokiniams, kad suvoktu jog sveikata labiausiai priklauso nuo pasirinkto gyvenimo būdo.
Projekto koordinatorė mokytoja Inga Misiuvienė.


Nuo 2010 m. M. Slančiausko progimnazijoje vykdomas gamtosauginis projektas „Išjunk! Tu gali sutaupyti!“.
Projekto koordinatorė mokytoja Vaida Dundulienė.
Išsami informacija apie projektą ir jo eiga: I etapas, II etapas.