Neformalus ugdymas

Nefor­ma­lio­jo švie­ti­mo būre­liai 2019 – 2020 m.m.

1. L. Bud­rie­nė Šiuo­lai­ki­niai šokiai
2. S. Pau­la­vi­čie­nė Šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“
3. V. Puč­ku­vie­nė Pop cho­ras „Pasa­kė­lė“
4. V. Butau­tie­nė Spor­tas visiems
7. A. Radžvi­le­nė Robo­ti­ka

Nefor­ma­laus ugdy­mo tvar­ka­raš­tis 2020–2021 m. m.