Finansinė atskaitomybė


2018 metai:

Ket­vir­tas ket­vir­tis. Doku­men­tai:

Tre­čias ket­vir­tis. Doku­men­tai:

Ant­ras ket­vir­tis. Doku­men­tai:

Pir­mas ket­vir­tis. Doku­men­tai:


2017 metai: Dokumentai_2017

2016 metai: Dokumentai_2016

2015 metai: Dokumentai_2015

2014 metai: Dokumentai_2014