TURININGA ŠOKĖJŲ VARASA

Vasara jau beveik įpusėjo, o šokių studijos „Kibirkštėlė“ šokėjai ją leidžia aktyviai ir turiningai. Nuo birželio 1 d. du kartus per savaitę susibėga repeticijoms. Esant geram orui repetuoja Mato Slančiausko progimnazijos kieme, o jei orai sutrukdo, repeticijos persikelia į mokyklos salę arba fojė. Dvi „Kibirkštėlės“ grupės savo šokiais papuošė progimnazijos abiturientų – aštuntokų išleistuvių šventę. Dabar šokėjai ruošiasi „Kibirkštėlės“ absolventų išleistuvėms – šiemet kolektyvą palieka net 14 šokėjų – 8 merginos ir 6 vaikinai , kurie šiuo metu laiko brandos egzaminus, bet vistiek atranda laiko repeticijoms.  Jų atsisveikinimo koncertas vyks liepos 24 d. Joniškio vasaros estradpoje.

Na, o tarp repeticijų šokėjai nepamiršta ir pramogų: išsiruošia į tradicinius, savo vadovės Sandros Paulavičienės organizuojamus pėsčiųjų žygius Kalnelio kaimo apylinkėmis. Šiemet šokėjams mokytoja paruošė net du maršrutus: 12 km.  ir 15 km. Pirmuoju maršrutu keliavo jaunių A, jaunimo ir merginų grupių šokėjai, antruoju – jaunių B, jaunimo ir merginų grupių nariai. Šokėjai turėjo ne tik nužygiuoti pėsčiomis netrumpą maršrutą gimtojo krašto keliais ir takeliais, bet ir atrasti tam tikrus ojektus, susitikti su tam tikrais žmonėmis, atlikti įvairias užduotis, kurioms įveikti teko pasitelkti ne tik choreografijos, bet ir istorijos, gamtos pažinimo, matematikos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias ir įgūdžius ir, žinoma, išradingumą, kūrybiškumą, draugiškumą ir bendradarbiavimą. Žygiams intrigos ir paslaptingumo pridėjo ir tai, kad jie buvo naktiniai – iš vadovės namų iškeliavę dar su šviesa, žygeiviai į juos sugrįžo lydimi nakties tamsos. O kad yra ne tik protingi, išradingi, kūrybingi, draugiški, bet ir stiprūs bei ištvermingi, šokėjai  įrodė paskutinėje maršruto stotelėje – Kalnelio parko estradoje, po visų nužygiuotų kilometrų trankiai ir su nuotaika sušokdami „Kalvelį“ ir „Granskverą“. Žygio metu vaikai ne tik šoko, bet ir dainavo savo sukurtą „Kibirkštėlės“ dainą bei davė priesaiką. Antrojo maršruto žygeivius Kalnelio parko estradoje sutiko Kalnelio kaimo seniūnaitė Angelija Zigmantienė, vaišino kvapnia čiobrelių arbata, karštais sumuštiniais, pasidžiaugė tokiu šauniu kolektyvu ir jo veikla, kartu su kolektyvo vadove žygeivius apdovanojo diplomais. Ratu sustoję šokėjai, laikydami seniūnaitės padovanotas bengališkas ugneles sudainavo „Kibirkštėlei“  „ilgiausių šokingų metų“ ir sušuko „valio!“. Na, o vadovės sode vaikų laukė liepsnojantis laužas, apskrudusios dešrelės ir romantiška nakvynė palapinėse.

Visų žygeivių ir vadovės vardu norime padėkoti žmonėms, be kurių žygis nebūtų buvęs toks įdomus ir intriguojantis: šauniam pakelės plėšikų vadui, Mato Slančiausko progimnazijos technologijų mokytojui Vaclovui Martinaičiui bei visai jo komandai, kurią sudarė „Kibirkštėlės“ jaunimo ir merginų grupių šokėjai, gerajai miško raganai Reginai Briedytei, Kalnelio kaimo gyventojams Daliui Buliui, Dariui Kalvaičiui, Žydrūnui Railai ir Donatui Petručiui, padėjusiems paruošti maršrutą bei žygiui reikalingus rekvizitus, vadovės kaimynei Nijolei Baubkuvienei, pavaišinusiai žygeivius savo išaugintomis ekologiškomis braškėmis, Kalnelio seniūnaitei Angelijai Zigmantienei už šviesą estradoje, vaišes ir bengališkųjų ugnelių kibirkštėles, bei vadovės vyrui Aidui Paulavičiui už geranoriškumą, idėjas ir neįkainojamą pagalbą organizuojant žygį.

Vasara baigsis dar negreit, ir šokėjai žada dar daug ką nuveikti: ne tik šauniai sušokti „Kibirkštėlės“ absolventų atsisveikinimo koncerte, bet ir sudalyvauti tradicinėje etnokultūrinėje vasaros stovykloje „Koks kraštas, toks ir raštas“, kuri vyks jau vienuoliktą kartą, ir kurioje dalyvauja „Kibirkštėlės“ šokėjai bei Šiaulių raj. savivaldybės kultūros centro meno kolektyvų nariai ir, žinoma, pasiruošti rugsėjo 1-osios šventei.