Tėvų diena progimnazijoje

Lapkričio 22 – Tėvų diena progimnazijoje

16.00-17.00 – individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais mokinių ugdymo(si) klausimais.
17.00 – susirinkimas progimnazijos aktų salėje „Mokinių ugdymo(si) motyvacija“
17.45 – susirinkimai klasėse.

Maloniai kviečiame dalyvauti.
Violeta Zigmantienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas.