TĖVŲ DIENA PROGIMNAZIJOJE

2018 metų kovo 29 diena  – Tėvų diena Mato Slančiausko progimnazijoje vyks tokia tvarka:

16.00 val.17.30 val. – tėvų individualūs pokalbiai su mokytojais vaikų ugdymo(si) klausimais.
17.30 val. – susirinkimai-pokalbiai klasėse, su klasės auklėtoja.

Gerbiami tėveliai, maloniai laukiame jūsų apsilankymo progimnazijoje