Tėvelių dovana Mato Slančiausko progimnazijos mokiniams

Dėmesys, skirtas laikas, nuoširdumas –  tai  neįkainuojama tėvelių dovana vaikams, pasitinkant Šv. Kalėdas ir Naujus metus.

Graži tradicija, kurios iniciatoriai yra progimnazijos Tėvų klubo nariai, vadovaujami Linos Vyšniauskaitės, tęsiasi.

Mokinių, mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų išpuoštose, jaukiose aplinkose, visą savaitę klasėse vyko projektas „Kalėdiniai skaitymai“.

Pirmaisiais projekto vykdymo metais jame dalyvavo 1-4 klasių mokiniai, vėliau – 1-6 klasių mokiniai, o šiais metais jau žengtas žingsnis ir į 7-8 klases, nes to pageidavo mokiniai. Visą savaitę, rytais pagal susitartą tvarkaraštį mokiniams buvo skaitomi  nuoširdūs, prasmingi tekstai, kuriuos skaitė mokinių mamos. Vieni tekstai buvo skaitomi pradinių klasių mokiniams, kiti tekstai  – vyresniems mokiniams.  E. Daciūtės „Laimė yra lapė“, D.Gliori „Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų“ – tai jautrūs ir labai nuoširdūs pasakojimai apie draugystę ir meilę.  Apie tai, kad pasakose vaikai virsta suaugusiais,  o suaugusieji – vaikais, jaučiama H.K.Anderseno skaitytoje knygoje „Sniego karalienė“. Mokiniai klausėsi  mamos skaitomo teksto iš M.Čepulio knygos „Visa tiesa apie gyvūnus“  ir stebėjo gražias iliustracijas panaudojant interaktyvią programėlę. Tą savaitę mokiniai išgirdo nuoširdžiai mamų skaitomų tekstų iš S.Paltanavičiaus knygos „Juodoji žvaigždė“, M.Leino  „Kalėdų istorija“, V.Padimanskaitės  „Taškuota pasaka“, J. Gaarder  „Kalėdų paslaptis“. Mokiniai klausė ir „Kalėdų vakaro novelių“. O vienoje klasėje vaikai buvo pakviesti patys kurti pasaką „Trys paršiukai“ ir vėliau klausyti D.Zelčiūtės kūrinio „Trys paršiukai“.

2018 metų kalėdiniai skaitymai progimnazijoje baigėsi. Tai neeiliniai skaitymai, o mamų – Ritos Bulienės, Deimantės Kvedarienės, Dovilės Kurlienės, Jūratės Buivydienės, Linos Vyšniauskaitės nuoširdus, gero linkintis bendravimas su progimnazijos mokiniais, mokytojais.

Ugdėmės  visi kartu. Prasminga ir gera, kada mokinius, tėvus, mokytojus vienija bendrystės jausmas.