Tarptautinė metodinė – praktinė konferencija

2013 m. vasario 18 d. 10 val. Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuojama 10-oji matematikos ir informacinių technologijų mokytojų tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Mokinių kūrybinio mąstymo ugdymas matematikos ir informacinių technologijų pamokose“. (žiūrėti  priedą)