Tarptautinė metodinė diena

„Hibridinės pamokos organizavimas. Ilgalaikių planų dermė“

Šiandien M. Slančiausko progimnazijoje vyko tarptautinė metodinė diena ,,Hibridinės pamokos organizavimas. Ilgalaikių planų dermė“.

Pradinių klasių mokytojos, mokinio pagalbos specialistės ir mokinio padėjėjos jungėsi į nuotolinį susitikimą su Šiaulių miesto Dainų progimnazijos mokytojais. Susitikimo metu šiauliečiai pasidalino patirtimi, kaip jie organizuoja hibridines pamokas ir kokie IT ištekliai, programėlės bei kiti pamokos organizavimo būdai paveikiausi, mėgstami vaikų bei leidžia hibridinę pamoką organizuoti optimaliai išradingai. Dainų progimnazijos pradinio ugdymo vedėja Daiva Stonė bendrai pristatė mokykloje taikomus susitarimus dėl pradinio ugdymo hibridinių pamokų organizavimo strategijų. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Viliuvienė dalinosi Lumio by SMART panaudojimo pamokose galimybėmis. Ji taip pat pristatė savo patirtį, fiksuojant asmeninį mokinių pažangos pokytį, naudojantis Reflectus programėlės įrankiu. Išsamus pradinių klasių mokytojos Irenos Kazymirkienės pranešimas sužavėjo taikomų metodų įvairove, kūrybišku Smart lentos panaudojimu, siekiant nuotolyje esančių mokinių aktyvaus įsitraukimo į klasės veiklas. Pradinių klasių mokytoja Rasa Lideikienė dalijosi, kaip naudingai ir paveikiai hibridinėse pamokose panaudoti „Liveworksheets“ platformos įrankį ir kaip naudojantis šia IT programėle galima sukurti užduotis mokiniams. Specialioji pedagogė ekspertė Laima Tomėnienė ir logopedė, specialioji pedagogė Aurelija Juozapaitienė metodinės dienos dalyviams buvo parengusios ypač aktualų ir naudingą pranešimą apie ypatingų vaikų ugdymo ypatumus, organizuojant hibridines pamokas. Džiaugiamės užsimezgusia konstruktyvia tarpmokykline bendryste ir galimybe mokytis vieniems iš kitų.

Mokytojai dalykininkai rinkosi progimnazijos aktų salėje, kur savo patirtimi apie hibridines pamokas pasidalino svečias iš Portugalijos Rolando Berradas. Šiuo metu progimnazijoje vieši Erasmus projekto nariai iš Portugalijos, Italijos, Kroatijos ir Turkijos. Tarptautinė komanda išklausė ir mūsų mokytojų patirčių, organizuojant hibridines pamokas. Savo patirtimi pasidalino matematikos vyresnioji mokytoja Kristina Jačunskienė, kuri parengė pranešimą apie SWIVL panaudojimą hibridinėse pamokose. Apie hibridines anglų kalbos pamokas, naudojant TEAMS programą, pranešimą skaitė anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Kurauskienė. Progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Jacienė skaitė pranešimą apie ilgalaikių planų dermę, hibridinių pamokų ir nuotolinių konsultacijų svarbą ir įtraukimą į ilgalaikius planus.

Dėkojame Joniškio Švietimo centrui, Šiaulių Dainų progimnazijai, Erasmus komandai ir MSP mokytojams už bendradarbiavimą.

Metodinių dienų koordinatorės Ligita Eitkevičienė, Simona Jacienė, Laima Kurauskienė