SVEIKINAME

SVEIKINAME

SVEIKINAME I-OJO JAUNŲJŲ GEOGRAFŲ KONKURSO NUGALĖTOJUS:
RUGILĘ MARTINAITYTĘ (6B),
AKVILĘ GELŽINYTĘ (7A),
LUKĄ BALTRAMAITĮ (8A).

PROGIMNAZIJA PRISIMENA ČESLOVĄ KUDABĄ
Vasario 21 dieną Mato Slančiausko progimnazijoje įvyko I-asis Jaunųjų geografų konkursas, kuriame dalyvavo gabūs ir smalsūs geografijai 6-8 klasių mokiniai. Šis renginys buvo skirtas paminėti Česlovą Kudabą – geografą mokslininką, pedagogą, rašytoją, Sąjūdžio pradininką, Aukščiausiosios Tarybos deputatą, Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarą ir tiesiog nuostabų žmogų, kuris galėtų būti pavyzdžiu jaunajai kartai.

Datą pasirinkau neatsitiktinę, nes lygiai prieš dvidešimt metų tą pačią dieną mokslininkas išėjo amžinybėn. Konkurso dalyvius pasveikino progimnazijos pavaduotoja ugdymui Violeta Zigmantienė.

Ji padrąsino mokinius tokiam išbandymui sakydama, kad tai, kas dabar vyksta čia, įeis į mokyklos istoriją. Pavaduotoja, pažvelgusi į vietą klasėje, kurią puošė mūsų trispalvė ir Česlovo Kudabos parašytos knygos, pasidžiaugė, kad renginys atspindi pilietiškumo dvasią. Aš, kaip šios idėjos sumanytoja ir konkurso organizatorė, savo mintimis mokinius nukėliau į savo studijų laikus. Buvo 1993 – ieji metai. Tuo metu buvau Vilniaus Pedagoginio Instituto (dabar Lietuvos Edukologijos Universitetas) Gamtos mokslų fakulteto II-ojo kurso studentė, laisvalaikiu pagelbėdavau Geografinių Informacinių Sistemų laboratorijoje. Greitai buvo sukurtas pirmasis Lietuvoje elektroninis laikraštis ,,Geografijos aidas“, kuris ir toliau džiugina smalsuolius. Vieną dieną laboratorijos vadovas, Geografijos katedros docentas, R.Krupickas prasitarė, kad nori įamžinti Č.Kudabos atminimą ir yra surinkęs be galo daug įdomios medžiagos, tačiau neranda žmogaus, kuris galėtų greitai surinkti visus tekstus kompiuteriu per kelias dienas. Greitai mano rankose atsirado rankraščiai. Trys bemiegės paros ir tekstai buvo baigti. Laikydama rankose šią knygą, kurią gavau dovanų iš autoriaus ir, rodydama mokiniams, pasidžiaugiau, kad šalia padėkos prezidentui Valdui Adamkui ir kitoms iškilioms asmenybėms, yra ir mano, kaip tekstų rinkėjos, pavardė.
Šis konkursas turėjo ir kitą tikslą – išrinkti pačius sumaniausius mokinius, kurie balandžio 6 d. atstovaus progimnaziją respublikiniame Česlovo Kudabos konkurse Vilniuje. Pasitikrinti savo geografinį išprusimą panoro 9 šeštokai, 7 septintokai ir 5 aštuntokai. Išbandymas laukė didelis, nes užduotys kai kam buvo lyg kietas riešutėlis. Per dvi valandas mokiniai turėjo parodyti savo geografinių žinių tikslumą ir gilumą, sprendžiant testą, atskleisti orientacinius gebėjimus, keliaujant po pasaulį, kritiškai įvertinti ir pasirinkti teisingus sprendimų variantus, atlikti kūrybines užduotis, išspręsti geografinius galvosūkius, suderintus su kiekvienos klasės ugdymo programa. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad dėl nugalėtojų didelės konkurencijos nebuvo, nes pirmąsias vietas laimėję mokiniai stipriai atitolo nuo kitų prizininkų. Konkurso laimėtojais tapo Rugilė Martinaitytė (6b kl.), Akvilė Gelžinytė (7a kl.) ir Lukas Baltramaitis (8a kl.). Džiugu pastebėti, kad Lukas iš visų dalyvių arčiausiai buvo galimų taškų sumos viršūnės. Gerus pasiekimus parodė taip pat šeštokai Eva Rapkauskaitė ir Mantas Marijauskas, septintokai Liudas Česnulis ir Mantas Jackus, aštuntokai Skirmantas Radžvilas ir Arminas Poliakas.
Visi dalyviai buvo pavaišinti saldainiais ,,Pergalė“, kurie simbolizavo kiekvieno mokinio sėkmę ir didesnį ar mažesnį laimėjimą I-ajame Jaunųjų geografų konkurse, kuris, tikėkimės, turėtų tapti progimnazijos dar viena gražia tradicija, puoselėjančia pačias kilniausias jaunosios kartos vertybes, geografinę pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą ir padėtų suvokti, kad geografinis raštingumas svarbus priimant gyvenimo iššūkius.

Vaida Dundulienė, Mato Slančiausko progimnazijos geografijos vyresnioji mokytoja