Sukamės ant ,,Tautosakos malūno“ sparnų

Kauno tautinės kultūros centras kasmet vasario mėnesį pakviečia visus 1-8 klasių moksleivius į respublikines varžytuves „Tautosakos malūnas-2016“. Varžytuvių tikslas – skatinti mokinius domėtis lietuvių vaikų etnine kultūra, tautosaka ir išrinkti pačią kūrybingiausią komandą. Jau treti metai sėkmingai varžytuvėse dalyvaujame ir mes,Mato Slančiausko progimnazijos moksleiviai. Smagu, kad mūsų mokyklai šiemet atstovavo  ir trečiokų komanda „Atgajučiai“: Karina Buivydaitė, Julius Vaineikis, Brigita Stankaitytė, Gaudvinas Gipas ir Agnetė Vaineikytė, vadovaujama mokytojos Irenos Čepinskaitės bei trečią kartą vyresniųjų grupėje dalyvavo „Mataušiukų“ komanda: Livija Balčiūnaitė, Ugnė Bertulytė, Tautvydas Dundulis, Aurimas Budinas ir Ieva Vaineikytė su mokytoja Laima Mitrulevičiūte.

Šiemet į varžytuves tema „Vai tu rugeli, žiemkentėli“ susirinko 15 komandų iš visos Lietuvos ir  atsakingai ruošė ne tik namų darbą, bet ir daug skaitė bei domėjosi pievų, miškų  žolynais lietuvių kūryboje.Juk varžytuvių tikslas buvo išties nelengvas: kūrybiškai pateikti savo regiono ar pasirinkto etnografinio regiono dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos kūrinius, susijusius su žoliniais augalais ir jų panaudojimu vietos bendruomenės gyvenime.Taigi mums teko pasidomėti sudėtingu  „lino kančios“ keliu, pažinti daug vaistingųjų augalų,  išmanyti jų  paskirtį buityje, liaudies  medicinoje, susipažinti su smulkiąja tautosaka: mįslėmis, priežodžiais, patarlėmis, o svarbiausia, pasidomėti, ką surinko ir užrašė apie žolynus pats M. Slančiauskas. Radome ne vieną originalų tekstą. Be to,  mokyklos „patronas“ Matas Slančiauskas savo spinduliuojančiu  gyvybingumu ir tautosakine veikla mus savotiškai ir  įpareigoja sekti jo pavyzdžiu ir dirbti bei krutėti-  praplėsti žinias apie savo krašto kultūrą ir Lietuvos žolinius augalus, garsinti šviesuolio atminimą.

„Mataušiukų“ komanda varžytuvėse laimėjo pirmą vietą, o „Atgajučių“  komanda – trečią vietą. Mūsų džiaugsmui, atitikome  visus aukštus vertinimo kriterijus (etnografinio regiono pristatymas, tarmės grynumas, tautosakos žanrų įvairovė, kūrybiškumas atskleidžiant temą, dalyvių šmaikštumas, artistiškumas, namų darbo originalumas).

166-ojo gimtadienio proga  savo kūrybinius  laimėjimus dovanojame Matui Slančiauskui ir nuoširdžiai dėkojame progimnazjos bendruomenei, nes be tėvelių,mokyklos direktorės ir kitų mums talkinusių mokytojų  pergalių  siekti būtų sunku.

Tautosakos mylėtojų vardu
Mato Slančiausko progimnazijos mokytoja Laima Mitrulevičiūtė