Specialiosios pedagogikos skyriaus konferencija

Naudinga patirtis buvo dalyvauti ir skaityti pranešimą nuotolinėje Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus organizuotoje konferencijoje – refleksijoje. skirtą logopedų/specialiųjų pedagogų metodinių grupių/būrelių pirmininkams, PPT specialiesiems pedagogams ir logopedams. Vebinaro metu pasidalinau savo gerąja patirtimi apie pasiteisinusius švietimo pagalbos teikimo  būdus progimnazijoje, apie iššūkius ir džiaugsmus nuotolinio darbo kontekste bei švietimui skirtų išteklių valdymą, sisteminimo galimybes nuotolinio darbo metu. Džiaugiuosi progimnazijos mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais, kurie įsiklauso, tariasi, ieško galimybių individualizuoti užduotis mokiniams, padeda bendrauti su mokiniais bei jų Tėveliais. Konferencijos metu buvo naudinga išgirsti kitų kolegų patirčių organizuojant ir teikiant švietimo pagalbą mokiniams, jų Tėveliams. Tikiuosi, kad pasisemta patirtis padės gerinti švietimo pagalbos prieinamumą progimnazijoje, o pasidalinta patirtis su kolegomis jiems taip pat bus naudinga ir prasminga teikiant švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Specialioji pedagogė Audronė