Rinkite geriausią vaikų knygą 2012

vaiku_knygos2012

Galime pasi­džiaugti, jog mūsų pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­kai vėl nusi­šyp­sojo laimė – mus  pasiekė 5 nau­jos  kny­gos vai­kams, daly­vau­jan­čios „Metų kny­gos rin­ki­muose 2012“ -Mūsų mokyklos biblioteka norėtų sužinoti, kokią knygą renkasi Mato Slančiausko progimnazijos mokiniai ir siūlo šią apklausą: [poll id=“7″]