Rajono jaunieji matematikai Mato Slančiausko progimnazijoje

2016 m. kovo 9 d. progimnazijoje įvyko Joniškio rajono (II etapo) 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Joje dalyvavo jaunieji matematikai iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Žagarės gimnazijos, Skaistgirio gimnazijos, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos, Kriukų pagrindinės mokyklos, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, Mindaugių pagrindinės mokyklos, Mato Slančiausko progimnazijos . Viso 75 dalyviai.
Sveikiname progimnazijos mokinius, užėmusius prizines  vietas:

Eil nr. Vardas, pavardė Klasė Užimta vieta
1 Juta Adomaitytė 5 2
2 Ignas  Tautvaišas 5 2
3 Paulius  Rimkevičius 6 3
4 Benas Strockis 8 2
5 Evelina Klepčytė 8 3

Ir jų matematikos mokytoją Janiną Dauparienę.
Padėka matematikos mokytojoms Linai Aleknavičienei ir Janinai Dauparienei už šios olimpiados organizavimą ir vykdymą.
Ačiū visiems  olimpiadoje dalyvavusiems mokiniams, mokytojams.